A bor megáldása a bősi templomban

A bor megáldása és megszentelése a bősi templomban. A szertartást főtisztelendő Dr. Herdics György apát, esperes celebrálta több jelenlevő esperes és plébános, valamint a bősi hívők előtt.

Karácsonyi énekek Dinnyés József előadásában

Hazánk különbőző helyeiről gyűjtött énekek csendülnek fel Tornalján, a Madárterem Galériában Nagykarácsony ünnepére.