„Akkor is tisztán, világosan kell fogalmazni, ha egy ember olvassa el az írásodat.” • Bodnár Gyula

Bodnár Gyula
Bodnár Gyula – fotó: www.televizio.sk

Mai születésnapja alkalmából sugározzuk a Bodnár Gyulával készített beszélgetés első részét, erőt, egészséget, további sikeres alkotómunkát kívánva szeretettel. Nem „kerek” születésnap ugyan, de nem is az a lényeg, hanem az élettapasztalat, a pályaív, a korkép – de leginkább maga az ember. 

Bodnár Gyula író, újságíró, szerkesztő, akinek „a közírás az igazi területe, leginkább a kulturális publicisztika, az emberi kommunkiáció változatai”. 

Méltatói többek között kiemelik tárcáinak, tárcanovelláinak, esszéinek, riportjainak, karcolatainak mikrorealizmusát, „hiszen a mindennapok töredékes észleléseiben is képes felfedezni a szürke napok csodáit, a banalitásokban megbújó titokzatos életet”, ugyanakkor írásainak jellemzője a „kiolthatatlanul szenvedélyes közéletiség”, melynek kérdései az anyanyelv tartományaitól az irodalmon, színházon, oktatásügyön, különösen pedig a múlt század második felében évenként ezreket vonzó és aktivizáló amatőr művészeti mozgalom számtalan leágazásáig, a gyermekkori emlékek megidézéséig terjednek.

Az irodalommal rokon műfajokat művelő Bodnár Gyula könyveivel kapcsolatban olyan jelzőket is kiemelnek kritikusai, mint a tömörség, pontosság, sokszínűség, megtoldva fogékonysággal, szociális érzékenységgel, együttérzéssel, hitelességgel, őszinteséggel, nagyvonalúsággal, de egyben fegyelemmel s szigorú, kendőzetlen ítélettel.

„Akkor is tisztán, világosan kell fogalmazni, ha egy ember olvassa el az írásodat” – vallotta egyik beszélgetésében.

A beszélgetést 2021 októberében rögzítettük. A kérdező: Haraszti Mária.

A második részt holnap tűzzük műsorra.

 Bodnár Gyula: Szeretet • Elmondja Katona Eszter (Prózamondás I. kategória a VIII. Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó Versenyen, 2013):

Bodnár Gyula: Aritmia I

a kövér takarító dúdolgatva
partvisnyélen tologatta körülöttem
felmosórongyát

az ágyam alá is benyúlt
ütemre festett hegyet folyót
s oly kedvvel mintha
Aritmiából Ritmiába
ő akarná visszaterelni szívemet
mikor magam sem tudtam
az élethez vagy a halálhoz
vagyok-e közelebb

szerteszét tologatott papucsomat
is vidáman szedte össze
egymás mellé állította
az egyiket az ablakkal
párját az ággyal szembe

(Bodnár Gyula: Érkezés Aritmiából, Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 2020)

Kapcsolódó:

A lírai én mint szemlélő

További hasonló témájú videók