Vas István, az „ómódi modernség” híve

110 éve született Vas István kétszeres Kossuth-, háromszoros József Attila- és egyszeres Baumgarten-díjas magyar költő, író, műfordító. A Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja (2015).

Az avantgárdból induló, s vele klasszicizáló szellemben szembeforduló harmadik nyugatos költőnemzedék tagja, Radnóti barátja volt. Példaképül Kosztolányi Dezsőt és Szabó Lőrincet választotta, de Illyés Gyula pályája is vonzotta.

Előbb Kassák köréhez tartozott, első, még erősen avantgárd írásai a Munkában jelentek meg, de publikált a kolozsvári Korunkban is. 1932-ben jelent meg első kötete Őszi rombolás címmel, s élénk kritikai visszhangot váltott ki, ebben az évben közölte első versét a Nyugat.

1933-tól a Nyugat köréhez csatlakozott, költészete egyre inkább a hagyományos formákhoz nyúlt vissza, s Babits is igen nagyra értékelte verseit. A harmincas évek második felétől fordított is, magyarra ültette át Villon Nagy Testamentumát, Apollinaire válogatott verseit, az Angol barokk líra című kötete 1943-ban jelent meg. A német megszállás idején többször is munkaszolgálatra hívták be, az elhurcoltatástól barátai, Ottlik Gézáék és Kutni Mária mentették meg. 1946-ban a Révai Könyvkiadó szerkesztő-lektora lett.

1952-ben az Írószövetség egyik pártszervezeti taggyűlésén felállt, s kérte, zárják ki a pártból, mert lelkileg nem alkalmas arra, hogy megértse, mi is folyik a történelemben. A kizárást végül a tagok egyhangúlag megszavazták, ettől kezdve mentes maradt minden pártpolitikától. Igaz, ettől kezdve csak a fióknak írhatott, műfordításai azonban megjelenhettek.

Ezekből készült el 1955-ben egy igazán gazdag kötet, a Hét tenger éneke. Versek mellett prózát és drámát is fordított, például Schiller Don Carlosát neki köszönheti a magyar közönség.

1956-tól az Európa Könyvkiadónál dolgozott lektorként, 1960-ben a Magyar Pen Club Intézőbizottságának tagja lett, majd 1989-től a Club alelnöke. 1961-ben mutatták be Pesten az Egy szerelem három éjszakája című zenés drámát, amelynek dalszövegeit ő írta. A nagy sikerű darabból később film is készült Révész György rendezésében.

A hatvanas évek közepétől megírta önéletrajzi regényciklusát, a kor- és irodalomtörténeti alkotás három kötetben jelent meg: Nehéz szerelem, A félbeszakadt nyomozás és Mért vijjog a saskeselyű? címmel. A rendszerváltás idején érdeklődéssel figyelte a politikai eseményeket, s nagy örömmel üdvözölte írótársa, Göncz Árpád köztársasági elnökké választását.

Vas István digitalizált művei

(Visited 29 times, 1 visits today)

További hasonló témájú videók

%d bloggers like this: