IX. Szályka Rózsa Balladaéneklő Találkozó

Október 26-án Botezatu Viktória hagyományőrző oktató, a Szályka Rózsa Hagyományőrző Csoport és Moldvai Csángómagyarok Szövetsége szervezésében kilencedik alkalommal találkozhattak a balladakedvelők a klézsei könyvtárban.Először 2011. november 5-én, a klézsei iskolában gyűltek össze az ott magyar nyelven tanuló diákok, a szüleik, a szomszéd csángó falvak tanárai és énekesei egy balladaéneklő estre Botezatu Viktória meghívására. Ott voltak Somoskából Pálinkás Erzse néni és Benke Paulina hagyományőrzők, jelen voltak a trunki tanítók, Szőcs Viki és Szőcs Lajos Levente három tanítvánnyal, Lujzikalagorból Szász Csilla, Pokolpatakból Boros Rezső, Nagypatakról Botos Erzsébet, Tyúkszerből Lovász Piroska tanítók, Szász Anna és Kató Gyula, falusiak, és nem utolsósorban Hodorog András furulyás. Ennek folytatásaként, 2012. október 27-én Botezatu Viktória második alkalommal szervezte meg a Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa emlékére rendezett balladaéneklő versenyt Budán.

Szályka Rózsa az a neves budai adatközlő volt, akitől Kallós Zoltán néprajzkutató nagyon sok éneket és balladát jegyzett le. Kallós Zoltán azt mondta Szályka Rózsáról: „Rózsa néni a moldvai magyarság egyik híres énekese, aki magában hordozta a falu legértékesebb népköltészeti és népzenei hagyományait, és a maguk tisztaságában, hitelességében hagyományozta a következő nemzedékre.”

További hasonló témájú videók