https://youtu.be/4jH5tFTJFUg

John Milton (1608–1674)

345 éve vakon és magányosan Londonban, 65 éves korában meghalt John Milton, William Shakespeare után a legjelentősebb angol költő. 1667-ben az emberiség bukásáról írt „Elveszett Paradicsom” (Paradise Lost) című eposzával vált ismertté. Milton 1642 és 1660 között politikailag is kiállt a köztársaságért a királysággal szemben. I. Károly angol király kivégzése mellett foglalt állást írásaiban, majd a királyság helyreállítása után elégették a könyveit.

Elveszett Paradicsom – Részlet az I. könyvből 

Az ember legelső bűnét, s a tiltott
fa gyümölcséből-kóstolást, amely
halált hozott e földre, kínt reánk,
s kivert az Édenből, míg egy különb
Ember megváltott, s visszahozta üdvünk,
zengd, Múzsa, ki a Hóreb, Sinai
titok-csucsán a Pásztort ihletéd, ki
tanította a Választott Magot,
mint lőn Ég, Föld a Zűrből; vagy ha Síon
hegy bűvöl és az Isten jóshelyénél
csörgedező Siloa habja, onnan
hívlak segélyemül merész dalomhoz,
mert épp nem átlag-szárnyalással indul
Aón-csúcsra, midőn prózába, rímbe
nem kísérlett vállalkozást kisért.
S te, Lélek, főleg Te taníts, ki jobban
becsűlöd minden templomnál a szűz,
igaz szívet, jelen voltál az első
időktől, s izmos szárnyadat kitárva
galambként kotlottál az Űr felett,
s termékenyítetted — világosítsd
elmém ködét, elestemből emelj,
védj, hogy a téma fenségéhez illőn
hirdessem az örök Gondviselést,
s embernek igazoljam Isten útját.

Jánosy István fordítása

____________________________

Haydn A Teremtés című műve az oratóriumirodalom egyik kiemelkedő alkotása. Peter Salomon, Haydn első angliai útjának szervezője mutatta meg a zeneszerzőnek Thomas Linley költő szövegét (The Creation of the World, A Világ teremtése), amely John Milton Elveszett paradicsom című műve nyomán született.

Ezt a szöveget már Händel is megkapta korábban, de ő túl aprólékosnak, részletezőnek találta, ezért nem foglalkozott vele. Haydnt viszont éppen a részletesen megírt természeti képek ragadták meg, ezért hazavitte magával Bécsbe. Haydn 65 éves volt, amikor nekilátott az oratórium komponálásához, három évig dolgozott rajta, végül 1798-ban fejezte be. Ősbemutatója még ebben az évben, április 29-én volt a bécsi Schwarzenberg-palotában, meghívott hallgatóság előtt. A nyilvános bemutatóra a bécsi Kärtnertor színházban 1799. március 19-én került sor – hatalmas sikerrel. Érdekességképpen említjük meg, hogy a Bécsen kívüli első előadás 1800. március 8-án volt Budán, a művet maga Haydn vezényelte József nádor és Alekszandra Pavlovna Romanova esküvői-születésnapi ünnepségei keretében

Videó: Részlet az Elveszett paradicsomból