Edvard Beneš (kísértetei)

Edvard Beneš
Edvard Beneš

140 éve született Edvard Beneš cseh politikus, Csehszlovákia második, vitatott megítélésű elnöke, Csehszlovákia létrehozásának legerőteljesebb hirdetője és megvalósítója. Külpolitikai tevékenysége nagymértékben hozzájárult Magyarország világháborúkban betöltött szerepének hátrányos megítéléséhez, és a trianoni békeszerződésben meghatározott területvesztéseihez. Kevés politikus hagyott olyan mély nyomot korának történelmén, mint ő.

„Hazájában elismerik érdemeit az önálló Csehszlovákia megteremtésében, de sokan vitatják második világháború utáni politikáját, a magyar- és németellenes intézkedéseket is tartalmazó Beneš-dekrétumok kiadását, valamint ellentmondásos szerepét a kommunisták 1948-as hatalomátvételében” – írja róla Múlt-Kor/MTI.

Fent: A somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet a 2022-ben adta ki az „Akaratunk ellenére…” – Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918–1992 c. forráskiadványt. Magyar, szlovák, cseh és csehszlovák történeti források, valamint korabeli képek, illusztrációk segítségével a kötet két szerzője-szerkesztője – Simon Attila és Popély Árpád – képet ad a Csehszlovákiának ítélt területeken kialakult magyar kisebbség sorsáról, súlyos megpróbáltatásairól és közösséggé szerveződéséről. (Forrás: Rubicon Történelem)

Kapcsolódó:

A szlovák parlament elnöke az Erdélyi Naplónak: a szlovák-magyar viszony túl jó ahhoz, hogy a Beneš-dekrétumokat bolygassák

Edvard Benes – Arckép kettős tükörben (Nap Kiadó, Dunaszerdahely 2008)

Ádám Magda és Josef Hanzal tanulmánya. Az Arcképek kettős tükörben sorozat első kötetének két párhuzamos életrajzi pályaképe Edvard Beneš ellentmondásos személyiségének tükrét kínálja más-más történetírói megközelítésből. Josef Hanzal tanulmányát G. Kovács László fordította, ugyanő látta el a kötetet életrajzi jegyzetekkel. A könyvet Szarka László tanulmánya vezeti be.

 

 

 

További hasonló témájú videók