„Szerencsét hoz nektek és a bajt elviszi!” • Borbála-járás Horvátkimlén

Borbála-járás – részlet a filmből

A Szent Borbála-nap előestéjéhez (december 3.) kötődő horvátkimlei Borbála-járás néprajztudományi vizsgálatára elsőként az 1960-as évek második felében került sor. A magyar kutatók közül elsőként Dömötör Tekla (1914–1987) és Eperjessy Ernő (1929–2022) gyűjtött a községben.

Az 1970-es évek közepétől kb. egy évtizedig dolgozott Mosonmagyaróváron Ács Anna néprajzkutató, aki éveken át kutatta a kimlei horvátok anyagi és szellemi kultúráját, köztük a Borbála-járást. Ezek a néprajzi gyűjtések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a horvátkimlei Borbála-járás szokása országosan ismerté váljon, egyúttal ahhoz is, hogy a szokás fennmaradjon és – a szokásgyakorlaton keresztül is – a helyi horvát identitás kifejeződhessen, annak ellenére, hogy az így „megmentett” szokás tartalma, eredete (ősisége) korántsem tisztázott.

A Borbála-járás az 1990-es évektől több lépcsőben megújult, ebbe a folyamatba ad betekintést Bognár Szabina és Szilágyi Levente – a HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézet „Társadalmi és kulturális reziliencia a Kárpát-medencében” programja keretében készült – terepmunkafilmje.

A film alapjául szolgáló tanulmány itt érhető el.

Videón: „Szerencsét hoz nektek és a bajt elviszi!” A horvátkimlei Borbála-járás szokása a XX–XXI. században.

Forrás: Bölcsészettudományi Kutatóközpont