Múzeumi világnap – felhívás

A 2022-es Múzeumi Világnap, amelyet május 18-án tartanak, három fókuszponton keresztül szeretné feltárni a múzeumokban rejlő lehetőségeket, hogy pozitív változást idézzenek elő közösségeikben.

A fenntarthatóság elérésének ereje:

A múzeumok stratégiai partnerek az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődési Céljainak megvalósításában. Helyi közösségeik kulcsszereplőiként a célok széles köréhez járulnak hozzá, amelyek magukban foglalják a szociális gazdaság előmozdítását, valamint a környezeti kihívásokkal kapcsolatos tudományos hírek terjesztését.

Az innováció ereje a digitalizációban és az akadálymentesítésben: A múzeumok innovatív játékterekké váltak, ahol új technológiák fejleszthetők és alkalmazhatók a mindennapi életben. A digitális innováció elérhetőbbé és vonzóbbá teheti a múzeumokat, segítve a közönséget az összetett és árnyalt fogalmak megértésében.

A közösségépítés ereje az oktatáson keresztül: A múzeumok gyűjteményeik és programjaik révén olyan társadalmi szövetet kötnek össze, amely elengedhetetlen a közösségépítésben. A demokratikus értékek fenntartásával és az egész életen át tartó tanulás lehetőségével mindenki számára hozzájárulnak a tájékozott és elkötelezett civil társadalom kialakításához.

A Múzeumi Világnap alkalmából arra hívjuk Önt, hogy csatlakozzon több ezer múzeumhoz szerte a világon, hogy közösen felszabadítsuk a múzeumok erejét! További információkért látogasson el az esemény hivatalos weboldalára: https://imd.icom.museum/

A múzeumok képesek megváltoztatni a minket körülvevő világot.

Fent: Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének összeállítása. A csornai felvételeket Haszonics János, a Rábaközi Tv operatőre készítette.

___________________

Noc múzeí a galérií 2022 v sídelnej budove SNM a v SNM – Prírodovednom múzeu

SNM – Prírodovedné múzeum váš pozýva užiť si Noc múzeí a galérií 2022 s prednáškami na zaujímavé témy. Ak k nám prídete naživo, prednášajúci vám zodpovedia všetky zvedavé otázky. Tešiť sa môžete na prednášky:

15:00 h Krotiteľ draka a ochranca Bratislavy. Čo bolo ukryté v plastike sv. Michala Archanjela a aké sú jej dejiny?

Michalská veža, ikonická pamiatka hlavného mesta Slovenskej republiky, sa v súčasnosti podrobuje komplexnej obnove. Kvôli reštaurátorským prácam bola z vrcholu veže sňatá i baroková plastika sv. Michala Archanjela, ktorá vo svojom vnútri ukrývala viaceré písomné dokumenty a rôzne predmety z minulých storočí. Prednáška sa zameria nielen na objavené artefakty a zaujímavú históriu výnimočného diela, ale osvetlí aj pozoruhodnú osobnosť jeho tvorcu a ďalšie širšie súvislosti. Prednáša: Ing. arch. Patrik Baxa, Fakulta architektúry STU, Bratislava

16:00 h Staroegyptské šperky – pre krásu či ochranu?

Zdobili sa starovekí Egypťania šperkmi iba pre ich krásu? Alebo ich symbolika pre nich predstavovala najmä ochranný prvok? V prednáške sa dozvieme nielen aké druhy šperkov boli v móde ale aj to odkiaľ získavali drahé kamene a kovy na ich výrobu, aké materiály boli obľúbené a ktoré techniky využívali pri ich výrobe. Prednáša: PhDr. Renáta Rábeková, Nadácia Aigyptos, Nitra

17:00 h Známe a neznáme drahé kamene

Drahé kamene fascinujú ľudí už tisícročia. Zo začiatku človek rozpoznával drahé kamene len na základe farby. Červené kamene pokladal za rubín, modré za zafír a zelené za smaragd. Až postupom času človek zistil, že nie všetky červené kamene sú rubíny. V prednáške priblížime okrem známych aj menej známe drahé kamene. Prednáša: PaedDr. Ján Štubňa, PhD., Fakulta prírodných vied a informatiky, UKF Nitra

18:00 h Pozorovanie vesmíru veľkým infračerveným okom – ďalekohľad Jamesa Webba

Ďalekohľad Jamesa Webba bol úspešne vypustený z Francúzskej Guyany 25.12. 2021 na rakete Ariane 5 a v priebehu jedného mesiaca doputoval do Langrageovho bodu L2 sústavy Slnko-Zem, teda približne 1,5 milióna kilometrov od Zeme. Z tohto bodu bude pozorovať blízky a veľmi vzdialený vesmír na vlnových dĺžkach od 0.6 do 28.3 mikrometra. Infračervené detektory boli zvolené kvôli trom základným kritériám: (i) žiarenie prvých, veľmi vzdialených galaxií je kozmologickým rozpínaním vesmíru posunuté do infračervenej oblasti; (ii) blízke chladné objekty (rodiace sa hviezdy, planéty, prachoplynné mračná tvorby hviezd) žiaria predovšetkým v infračervenej oblasti spektra; (iii) infračervené žiarenie z vesmíru je značne pohlcované v zemskej atmosfére a je možné ho zaznamenať zo zemského povrchu len v niekoľkých pásmach, kým z bodu L2 je ho po dostatočnom vychladení teleskopu možné plnohodnotne zaznamenať v celom uvedenom rozsahu. Počas prednášky oboznámim poslucháčov s hlavnými vedeckými zámermi ďalekohľadu Jamesa Webba, ako aj s technickými parametrami misie. V prednáške zmienim aj náš pozorovací program pozorovania centra našej Galaxie v infračervenej oblasti spektra. Prednáša: RNDr. Michal Zajaček, PhD., Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Prírodovedecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

19:00 h Praveké stopy života

Skameneliny nie sú len kostry dinosaurov, či mamutov. Sú to aj ichnofosílie. A čo sú to tie ichnofosílie, kedy vznikali, kto ich vytvoril a kde ich môžeme hľadať sa dozvedia poslucháči na prednáške. Prednáša: RNDr. Vladimír Šimo, PhD., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava

20:00 h Megabiodiverzita Ekvádoru – od nížin do hôr.

Ekvádor je malý juhoamerický štát na pobreží Tichého oceánu, ktorým zo severu na juh pretínajú Andy a rozdeľujú ho na tri veľmi odlišné oblasti: Costa (pobrežie), Sierra (vrchy – pohorie Andy) a Oriente (východ – amazonská nížina). Vďaka týmto geografickým podmienkam je územie Ekvádoru veľmi bohato obývané rôznymi druhmi rastlín a živočíchov. Na malom území sa teda stretávame s bohatou flórou a faunou a hovoríme preto o megabiodiverzite Ekvádoru. Počas 5 expedícií spojených s entomofaunistickým výskumom Ekvádoru bol získaný bohatý zbierkový i fotodokumentačný materiál ktorý je súčasťou prezentácie a prednášky. Prednáša: Doc. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc., Ústav zoológie SAV, Bratislava