Poór József – 70 éve édes és sós vizeken…

70 éves Poór József író, publicista, zenész, hajós. Videónk az öt évvel ezelőtti születésnapi köszöntőt rögzítette, amikor is a szerző életútját Száraz Pál méltatta, de megszólalt maga az ünnepelt is. Erőt, egészséget, jó szelet, Jóska!

Poór József Rétén született, az alapiskoláit Rétén és Szencen végezte, ahol érettségizett. Az érettségi után nem jutott be tengerészeti szakintézetbe, tanulmányait a Nyitra Pedagógiai Főiskola szlovák részlegén folytatta, mert a magyar tagozatra nem került be. A 4. szemeszterben a budapesti Képzőművészeti Akadémiára való felvételizését a rendszer nem tette lehetővé, nyitrai tanulmányait nem folytatta, miután elutasították a magyar tagozatra való átlépési kérvényét. 1970-ben Huszár Lászlóval alapító tagja lett a progresszív, saját zenéjüket játszó Bolygó Hollandi beategyüttesnek.

1988-ra megszerezte a legmagasabb csehszlovákiai sporthajózási képesítést. Ezt a későbbiekben kiegészítette lengyelországi kiképzéssel és vizsgákkal, ami lehetővé tette számára a tengeri vitorlázást is. A szlovák állam megalakulása után honosította minősítését. Édes és sós vizeken, de sohasem iparszerűen hajózott.

Többféle foglakozást végzett, életét döntően befolyásolta, hogy egy vitorlásokat is gyártó üzem műszakvezetője lehetett. 1985-től szabadúszó.

Írásainak gyakori témája a tenger, az útra kelés, a szabadságvágy. Sorsa úgy alakult, hogy részese lehetett kisebb és rázósabb vízi utaknak, de mégsem vitorlázóvá, hanem inkább vándorlelkű emberré ért.

1985-ben konfliktusba keveredett az akkori egyetlen magyar könyvkiadóval, mely nem fizetett két megjelent kötetéért, csak a bírósági pereskedés kilátásba helyezése után. Akkor megfogadta, hogy megtalálja módját a könyvkiadás magánosítására.

1989-et követően a helyi VPN elnökeként vállalt részt az első szabad választások megteremtésében.

Könyvkiadás terén több hajózással foglalkozó könyvet adott ki. Megjelentette két földkerülő vitorlázó könyvét is (Varsányi, Méder), de többnyelvű kiadásokat is gondozott. Az 1990-es években Magyarországon az első szlovák regény kiadója: Bernuľa Michal: Elátkozott idők – magyarul, szlovákul.

A rendszerváltás után családi vállalkozás társügyintézője. 2017-ben korának előrehaladottsága, műtétjei ellenére elindította a II. Rákóczi Ferenc tiszteletére rendezett vízitúrát, a Vezérlő Fejedelem 300. évnek ezelőtti, tengerre való kényszerű kihajózásának emlékére.

Önálló kötetei:

Partközelben – novellák – Madách kiadó – Pozsony – 1985
Üzent érted a tenger – gyerekirodalom – 25 részben közölt mű – Kis Építő – 1987-88
Versfaragó Ollé kapitány – ifjúsági regény – VTV Stúdió – 1991
Kis Merész – képregény – Kis Építő/Tücsök – szöveg, illusztrálás -Madách Kiadó 1992/93
Kis Merész – magyar, szlovák, angol, francia, német nyelvű ifj. regény, a Kis Merész visszatért rövidített változata – VTV Stúdió – 1994
Ga, Ge, Gu és a leleményes számítógép – sci fi – VTV Stúdió – 2000
Etűdök és a Kesergő – elbeszélések, novellák, versek, grafika – Lilium Aurum – 2007
Ha az álom a legszebb valóság – 33 részes publicisztika – 2009 – Remény. A kicsik is megérkeznek – 13 részes publicisztika – 2009 – Vasárnap
A Carina vitorlás Föld körüli útja – társszerző: Méder Áron – public. – VTV Stúdió – 2009
Szkipper – szépirodalom, publicisztika, vitorlázó kislexikon – VTV Stúdió – 2010
időKAPU – (pribéri Jankovich István áthallásai) – monográfia – VTV Stúdió – 2012
Szelek vállán, vizek hátán – public., grafika, dalszövegek – VTV Stúdió – 2017

Antológiákban való szereplései:

Vámbéry Antológia – (vers) – 2004
Megújulás – (vers) – MIR Kiadó – 2006
Szerelem – (elbeszélés) – MIR Kiadó -2007
Vámbéry Antológia – (vers) – 2008

(Forrás: Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet)

Kapcsolódó:

Vitorlással II. Rákóczi Ferenc nyomában

 

(Visited 108 times, 2 visits today)