Mosonyi Mihály zenerszerző

205 éve született Mosonyi Mihály zeneszerző, zenepedagógus és zenei újságíró, kritikus.

A Moson megyéből, szegény családból származó, magát autodidakta módon, vasszorgalommal muzsikussá képező Mosonyi (eredeti nevén Brand Mihály) 1842-ben költözött Pestre. Itt csakhamar bekerült az akkor felfutó zenei élet vérkeringésébe. Ekkor komponált műveit még a klasszicizmusból romantikába hajló német stílus jegyei jellemezték. Az 1850-es évek második felében, Liszt Esztergomi miséjének hatására vált — ahogy ő fogalmazott — „Saulusból Paulussá”, azaz magyar stílusban alkotó zeneszerzővé. Ekkoriban vette fel, szülőföldjére utalva, a Mosonyi nevet. Sokrétű tevékenységet fejtett ki: írt magyar tárgyú operákat, oratóriumokat, kórusműveket, szimfonikus zenét, zongoradarabokat; jeles zenepedagógus, valamint zenekritikus volt, és nagyon sokat tett Richard Wagner magyarországi népszerűsítéséért. Mint zeneszerző kissé háttérbe szorult Erkel mellett, akivel nem is volt felhőtlen a kapcsolata.

„Kedélyesebb tudós (mert jobban az volt, mint költő) nem képzelhető. Egy zord vonás sem sötétlett lelkületében. Határozott, akaraterős, férfias volt, e nemes tulajdonok túlságai nélkül. Szóval a harmónia embere, magán életben is.”

Liszt barátja halála feletti megrendülésében komponálta a Mosonyi gyászmenete című darabot, amelyet később beillesztett Magyar történelmi arcképek című sorozatába. Nyíregyházi Ervin előadásában hallgathatjuk meg:

(Visited 29 times, 1 visits today)
%d bloggers like this: