Hantai Simon pliage módszere

Készítette: Archives Simon Hantaï – Forrás: wikimedia.org/w/index.php?curid=46605158

100 éve született Hantai Simon német–magyar származású francia festő, a valaha legdrágábban eladott magyar által festett kép alkotója.

Ősei magyarországi németek. Ő maga is csak az iskolában tanult meg magyarul. Nevét Handlról Hantaira változtatta.

1941–1948 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult, ahol mestere volt Aba-Novák Vilmos és Kontuly Béla. 1948-ban feleségével együtt elhagyta Magyarországot, 1949-től Párizsban élt és alkotott. 1948-ban a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa volt, 1967-ben megkapta a Fondation Maeght díjat.

Tanulmányai során leginkább a francia posztimpresszionizmus, illetve Bonnard és Matisse festészete hatott rá döntően. Korai művei, tanulmányai stiláris sokféleségük ellenére is jelzik festészetének franciás irányulását.

1950-től jelennek meg vásznain fantasztikus lények, organikus formák, biomorf alakzatok. André Bretonnal való megismerkedését követően festi nagyméretű szürrealista képeit. A szürrealista képekkel párhuzamosan folyamatosan kísérletezik. Festészete egyre erőteljesebben gesztikussá válik, a figuráció és a figuratív alakzatok helyét jelek veszik át. A New York-i iskola 1952-es párizsi bemutatkozása és mindenekelőtt Jackson Pollock festészete erősen motiválta közeledését a gesztusfestészethez.

Az 1950-es évek végén szakított a szürrealizmussal és Bretonnal is. Ezek után festette all over gesztusfestményeit (Sexe-Prime. Hommage à Jean-Pierre Brisset, 1956), sötét alapon fehér keresztes vásznait (Peinture – Souvenir de l’avenir, 1956) és kalligráfiáit (Écriture rose, 1958-59).

1960-ban kezdte meg a pliage módszer alkalmazását: az előzőleg összegyűrt vásznat befestette, majd száradás után kihajtotta, az így keletkező, festéknyomokból kialakuló kép tulajdonképpen a vászon saját lenyomata. A pliage módszerrel készült művek sorozatokba rendeződnek. A színeket fokozatosan elhagyva vásznai már szinte szín nélkül, csak a fehér felhasználásával készültek. 1982-ben abbahagyta a festést, de 1994-től kezdődően újra dolgozott: régi vásznait feldarabolta, szétvágta, majd a képek egy részletének a sokszorosítási technikák segítségével reprodukált változatát újra felhasználta.

Fiatalkori barátjának, Juhász Ferencnek több verseskötetét is illusztrálta.

Fent: 2020-ban A Kálmán Makláry Fine Arts galéria együttműködésével megvalósuló tárlat Hantai néhány, Magyarországon addig még sosem látott képét is elhozta a nagyközönség számára. 

Kapcsolódó:

Hantai Simon emlékfilm