Erdélyi életutak: Benkő Samu (1928–2021)

Benkő Samu – forrás: YouTube

Benkő Samu akadémikus, Széchenyi-díjas művelődéstörténész, nyelvész, az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) egykori elnöke 2021. december 21-én hunyt el Budapesten. Temetésére 2022. január 15-én, szombaton 11 órakor kerül sor a kolozsvári Házsongárdi temetőben.

Benkő Samu a Román Akadémia kolozsvári Történeti Intézetének kutatója, a Korunk folyóirat szerkesztője volt. A XVIII–XIX. századi erdélyi magyar művelődéstörténet kutatójaként, Kemény Zsigmond Naplójának közreadásával, a Kriterion Könyvkiadó Téka-sorozatának szerkesztésével fontos közművelődési feladatokat látott el.

Szintén jelentős szerepe volt Bolyai János magyar matematikus és hadmérnök kéziratos hagyatékának feldolgozásában.

Benkő Samu a kommunista rendszer romániai bukása után jelentős szerepet vállalt az erdélyi magyar tudományos akadémia szerepét betöltő Erdélyi Múzeum-Egyesület újraszervezésében és újraindításában, melynek először alelnöke, majd 1994 és 2002 között, két cikluson át elnöke volt.

Életművét meghatározta a szülőföld iránti hűség: szociográfiai munkái, jeles személyekkel készített interjúi, szerkesztett kötetei, elméleti és gyakorlati tevékenysége szűkebb pátriája, Erdély iránti föltétlen ragaszkodását fejezték ki, és mutatnak irányt a ma embere számára is.

Szakmai tevékenységét, munkásságát számos rangos díjjal és kitüntetéssel jutalmazták Romániában és Magyarországon is. Megkapta többek között a Román Írószövetség Díját, a Nicolae Balcescu-díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, a Nagy Imre-emlékplakettet, a Déry Tibor-jutalmat, a Széchenyi-díjat, a Kemény Zsigmond-díjat, a Magyar Művészeti Akadémia aranyérmét, a Bethlen Gábor-díjat és az Arany János-életműdíjat.

A fenti beszélgetéssel életébe, pályájába kaphatunk betekintést.

Az Erdélyi életutak portréfilm-sorozat második részében Benkő Samu művelődéstörténésszel beszélgetünk, aki 1928-ban református papi családba született, és ez meghatározta egész életútját.

1. A kezdetek 00:22
2. Bolyai-kutatások 08:19
3. Református lét 15:00
4. A Securitate megfigyelései 19:57
5. Kós Károly 24:53
6. Magyarnak maradás 28:51
7. EME – Utolsó közszolgálat 32:38

Forrás: Transindex