80 éve halt meg Babits Mihály

Babits Mihály László Ákos
Babits Mihály László Ákos

Babits Mihály 80 éve, 1941. augusztus 4-én halt meg Budapesten. Dunántúli tisztviselő-családból származott, középiskolai tanulmányait a pécsi cisztercirendi gimnáziumban végezte.

1901. őszétől kezdve a budapesti egyetem filozófiai karának hallgatója volt, négy évvel később megkezdte tanári pályáját a bajai cisztercirendi gimnáziumban. A magyar és latin nyelvből szerzett tanári oklevelet, ezt a két tárgyat tanította 1905-től 1916-ig. Tanári pályájának állomásai Baja után: Szeged, Fogaras, Újpest, Budapest.

Tizenkét évi állami szolgálata után visszavonult az iskolától, s teljesen írói hivatásának élt. Mint a Nyugat egyik szerkesztője és a Baumgarten-alapítvány gondnoka, jelentős hatással irányította az új nemzedék írói törekvéseit.

Bár meglehetősen visszahúzódott az élet hullámverésétől, igen sokszor szenvedélyesen támadták. Először a nagyváradi Holnap-antológia tette személyét ellenszenvessé a hagyományok védőinek szemében, később egyes verses és prózai nyilatkozatai indították ellene a keresztény-nemzeti irány híveit. A Kisfaludy-Társaságba történő beválasztása körül is elkeseredett világnézeti harcok zajlottak le. A Baumgarten-díjak odaítélésének joga nagyhatalommá tette az írók világában, ezzel a kivételes helyzettel azonban sok keserűség járt. Idősebb korának éveit betegen töltötte gyötrelmes szenvedések között.

Babits Mihály: FEKETE ORSZÁG

Babits Mihály hangja egy a múlt század harmincas éveiben készült felvételen

2016. október 13-án az Országos Széchényi Könyvtárban: A VARÁZSGÖMB Babits Mihályné Török Sophie fotóalbumát és azok üveg- és síknegatívjait – rejti magában, mely közel ötszáz, főként saját maga által készített felvételt tartalmaz. Az albummá rendezett fotógyűjtemény jól mutatja, hogy az önkifejezés különféle területeivel – líra, kritika, rajz és fotóművészet – is ismerkedő művészfeleség miképpen tekintett végig saját életén, hogyan dokumentálta az irodalmi és kulturális élet középpontjában lévő férje életeseményeit, hogyan látta privát terüket. Az esztergomi Babits-ház, a kirándulások, a társasági összejövetelek világába, számos kortárs fotójába is bepillanthatott a rendezvény látogatója.

_______________

Kapcsolódó:

Babits Mihály összegyűjtött versei

 

 

További hasonló témájú videók