Elhunyt Fehér M. István filozófus

Fehér M. István filozófus

Életének 72-ik évében június 17-én, csütörtökön elhunyt Fehér M. István Széchenyi-díjas filozófus, filozófiatörténész, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiai Intézetének professor emeritusa.

Fehér M. István szűkebb szakterülete a XIX-XX. századi filozófia története, az életfilozófiai és fenomenológiai-hermeneutikai áramlatok, Heidegger és Gadamer életműve. Több úttörő tanulmányt tett közzé a hermeneutika és a filológia, a hermeneutika és a teológia, illetve Heidegger és a teológia kapcsolatáról, hosszabb tanulmányban vizsgálta a hermeneutika és a humanizmus viszonyát. Hosszabb kutatásokat folytatott Olaszországban, Németországban és az USA-ban.

Elő­moz­­­dí­­tója és szervezője volt több rangos, Budapesten rendezett nem­zetközi konferenciának. Tagja volt több nemzetközi filozófiai folyóirat szerkesztőbizottságának, illetve nemzetközi tudományos társaság vezetőségének. Munkáit hosszabb idő óta a nem­zet­közi Gadamer-, Heidegger- és hermeneutikai irodalom mér­ték­­adó hozzá­járulásaiként tartják számon.

Fehér M. István Budapesten született 1950-ben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar angol-olasz szakán szerzett diplomát 1974-ben, majd filozófia szakon 1977-ben. Pályáját az ELTE Filozófiatörténeti Tanszékén kezdte. 1979-ben védte meg egyetemi doktori disszertációját. 1981-ben lett adjunktus, 1987-ben egyetemi docens, 1990-ben tanszékvezetővé, majd 1992-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Az MTA-nak 2007-ben levelező, 2013-ban rendes tagjává választották. Széchenyi-díjat 2013-ban vehette át.

Videó:

Tudós Klub: Tekintély • Multidiszciplináris kerekasztal-beszélgetés az ELTE-n

Mit gondolnak a diákok: mi ma a tekintély?
Mit tehetünk az oktatás világában, hogy megőrizzük az egyetemek presztízsét?
Van-e egy nemzetnek tekintélye?
Na, és az állatoknak van tekintélye? És vajon lehet-e ezt örökölni?

A beszélgetés résztvevői:

Földi András dékánhelyettes, egyetemi tanár, ÁJK Római Jogi Tanszék
Fehér M. István egyetemi tanár, BTK Újkori és Jelenkori Filozófiai Tanszék
Miklósi Ádám habil. egyetemi docens, TTK Etológiai Tanszék
Podráczky Judit tanszékvezető, főiskolai docens, TÓK Neveléstudományi Tanszék

A beszélgetést Fábri György rektorhelyettes vezeti. 2012. március 27.