C. G. Jung esete az arany szkarabeusszal

C. G. Jung a “bollingeni torony” mellett, a Zürichi-tó partján.

60 éve hunyt el Dr. Carl Gustav Jung svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője. Az ő nevéhez kötődik számos azóta széles körben elterjedt pszichológiai fogalom, mint az archetípus, egyéni és kollektív tudattalan, extra- és introverzió, animus, anima, árnyékszemélyiség, szinkronicitás stb. Jung fiatalon Bleuler professzor mellett dolgozott a híres Burghölzli klinikán. Szóasszociációs tesztjével és tipológiai modelljével hamarosan külföldön is nevet szerzett magának.

Freuddal való megismerkedése után rövidesen a pszichoanalitikus mozgalom egyik vezetője lett. Freud az utódját látta benne, idővel azonban útjaik eltávolodtak egymástól, s Jung “A libidó szimbólumai és változásai” című művének megjelenésekor szakításra került sor közöttük.

Jung maradandót alkotott az álomértelmezés területén is.

Tanulmányozta a művészeteket és kijelentette, hogy a művészet alkalmazható a félelem és a szorongás enyhítésére, illetve gyógyítására.

Leghíresebb művei: Pszichológia és vallás (1938), A diktátorok lélektana (1939), Emlékek, álmok, gondolatok (1962).

Jung szerint az ember lelkileg akkor „egészséges”, ha a tudat és a tudattalan dinamikus egyensúlyban van. A filozófiai emberkép megteremtésére törekedett. A pszichiátriától a pszichológián át a filozófiáig jutott.

Az alábbi esetet nyilván sokan ismerik:

Jung, aki szinkronicitás fogalmát megalkotta, számos példával szolgál az egybeesésekről, ezek közül is talán a legismertebb az arany szkarabeusz bogár esete. Jung éppen egy hölgybetegének pszichoanalízisét végezte, aki az álmáról mesélt, abban pedig egy – az egyiptomi mitológiából jól ismert – szkarabeusz bogár szerepelt. Az álom elemzése közben valami koppant a rendelő ablakán, amikor pedig azt kinyitották, egy élő európai szkarabeusz esett be rajta. Jung a bogarat a Hölgy felé nyújtotta, hozzáfűzve, hogy: „Asszonyom, íme a szkarabeusza!”. A különös egybeesés jelentőségét csak fokozta, hogy a hölgy a váratlan és irracionális élmény hatására a gyógyulás útjára lépett, ezzel összefüggően pedig az, hogy a szkarabeusz szimbolikus jelentése pont az újjászületés.

Dr. Daubner Béla a szinkronicitásról
Operatőr: Nádorfi Lajos
Készítette: Kalo Jenő

Forrás: Jenő KaloTV

Szabó Réka: Metaforák és szimbólumok – Jung szimbólumértelmezésének és fogalmi metaforák elméletének összevetése
Bemutatja: Pléh Csaba

2015. október 2. 
ORIOLD ÉS TÁRSAI

Forrás: Írók Boltja

 

(Visited 47 times, 2 visits today)

További hasonló témájú videók

%d bloggers like this: