Az első magyar „haditudósító”, Tinódi Lantos Sebestyén

Tinódi Lantos Sebestyén (1510–556) az első haditudósító, akinek fennmaradtak krónikái. Érdemes megismerni hitvallását és rövid, eseményekben gazdag életét.

Agnus Rádió • Marosán Csaba

Tinódi a hagyományok szerint, a Baranya megyei Rózsafa határában, a volt Tinódfalván született, amely később elpusztult. Iskoláit Pécsen végezte, tudott latinul és értett a kottákhoz is. Valószínű, hogy kezdetben vitézi pályán volt, Török Bálint szolgálatában. 25 évesen egy ütközetben megsérült és további hadi szolgálatra alkalmatlanná vált.

Történetíróként Tinódit lényegesen előkelőbb hely illeti a magyar irodalomban, mint költőként. Lényegében teljes egészében feldolgozta Magyarország 1541 és 1552 közötti történelmét. Az általa leírtak minden ellenőrizhető esetben pontosnak bizonyultak.

Tinódi Sebestyén: Egri históriának summája; Sokféle részögösről (részletek) • Béke Csaba

Vezető videó:

Kobzos Kiss Tamás: Lészen beszédem itten ez országról (Tinódi Lantos Sebestyén; 1549)

Részletes életrajza és művei megtalálhatók a Magyar Elektronikus Könyvtárban.

(Visited 61 times, 2 visits today)
%d bloggers like this: