OKEurope – Halászi Hagyományőrző Egyesület

Objektivitás + kreativitás = sikeres Európa Interkulturális találkozások Pozsonyban. A Szőttes és a Halászi Hagyományőrzők előadása. A Duna utcai Alapiskola és Gimnázium mellett működő Ratio Educationis polgári társulás 1997-ben jött létre azzal a szándékkal, hogy anyagiakban segítse az oktatás színvonalának emelését és a minőség biztosítását.

A Halászi Hagyományőrző Egyesület 1990-ben alakult azzal a céllal, hogy a nagy múltú – évszázadokon át mezővárosi rangot és kiváltságokat bíró – község már-már veszendőbe menő, részben megmentett értékeit megóvja, őrizze, ápolja.

 

Úgó néptánccsoport – „Halásziban elődeink idejében fellelhető nagyra becsült rét, illetve legelő volt a mai Aranyosi vendéglő mögött. Korábban a víz utat tört magának és vízesésszerű képződményt alakított a réten. Az állandóan fújó északi szél a vizet fújó, zubogó hangokkal ruházta fel, amelyet a község lakói elkereszteltek Úgónak, erről neveztük el a tánccsoportot. 1992 óta működik, változó létszámmal, korosztályokkal. Jelenleg 9 középiskolás és 9 általános iskoláskorú tagja van. Elsősorban helyi táncokat és tájjellegű táncokat tanulnak.”

Népdalkör – „Több éves gyűjtések, feldolgozások után 2003-ban alakult azért, hogy széles körben is megismerhessék népdalkincsünket. Elsősorban a halászi dalokat és a szigetközieket tanultuk meg, melyeket helyi rendezvényeken, a régiónkban, esetleg felkérésre hagyományőrző rendezvényeken adjuk elő.”

A projekt fő céljai:
– erősebb elköteleződés a diverzitás, a szabadság és a közös európai kultúrkör mellett: több nyelv és több kultúra kap fontos szerepet, melyek kifejezik egy-egy nemzet hagyományos értékeit és közvetítik kreatív világképét;
– a polgári öntudat formálása és aktívabb hozzáállás az uniós ügyekhez: az Unió alapját a jól értesült és tevékeny polgár alkotja, aki szuverén véleménnyel rendelkezik. Ahhoz, hogy ezt meg tudja alkotni, több forrásból kell tájékozódnia, mivel mind az egyes politikai rendszerek, mind a média hajlandó a tények ferdítésére saját érdekében;
– szorosabb együttműködések és kapcsolatok kialakítása: az egyes generációkat és a képviselt csoportokat is arra motiváljuk, hogy közösen vegyenek részt az aktivitásokban;
– a felelősségteljesség és egyben a szabadság promotálása: célunk, hogy a résztvevők felismerjék, a két fenomén összekapcsolódásából alakulnak ki olyan dolgok, melyek egyediek és többfajta értékkel bírnak.

 

OKEurope - Halászi Hagyományőrző Egyesület
OKEurope – Halászi Hagyományőrző Egyesület

 

További hasonló témájú videók