Vadkerty Katalin 90 éves

Ma 90 esztendős Vadkerty Katalin történész, a történettudományok kandidátusa.

Vadkerty Katalin 1928. április 21-én született Érsekújvárott. A kisvárdai gimnáziumban érettségizett 1946-ban, majd a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem-magyar szakos oklevelet 1955-ben. 1953–1958 között a pozsonyi Pedagógiai Főiskola oktatója, 1959-ben a Dolgozó Nő című lap kulturális rovatának szerkesztője. 1960-tól nyugdíjazásáig (1987) a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa. Kandidátusi értekezését 1966-ban védte meg, s ugyanabban az évben szerezte meg doktori címét is.

Csaknem három évtizeden át gazdaságtörténeti kutatásokat folytatott: az 1848-1918 közötti időszak mezőgazdasági és ipari termeléséről számos tudományos publikációt jelentetett meg szlovák nyelven, az 1972-ben megjelent monográfiájában pedig a cukoripar és a cukorrépa-termesztés 1800-1918 közötti történetét dolgozta fel a mai Szlovákia területén.

Az 1989-es rendszerváltást követően munkásságának középpontjába a csehszlovákiai magyarság 1945–1948 közötti történelme került. Levéltári kutatásokra alapozva sorra jelentette meg a jogfosztottság éveiről szóló könyveit: 1993-ban A reszlovakizáció, 1996-ban A deportálások, 1999-ben A belső telepilések és a lakosságcsere címűt, majd 2001-ben ezeket egy kötetbe foglalva A kitelepítésektől a reszlovakizációig. Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945–1948 közötti történelméből címmel. Ez utóbbi 2002-ben szlovák nyelven is megjelent Madárská otázka v Československu 1945-1948. Dekréty prezidenta Benesa a ich dôsledky na deportácie a reslovakizáciu címmel.

Vadkerty Katalin munkásságának elismeréseként többek között 1996-ban Fábry-díjat, 2000-ben Jedlik Ányos-díjat, 2001-ben a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettjét, 2003-ban pedig Dominik Tatarka-díjat kapott.

 

2014. november 18-án Vadkerty Katalin és Popély Árpád történészek voltak a Somorjai Kaszinó vitaestjének vendégei, házigazdája Kovács László történész-pedagógus, a Madách Imre Gimnázium nyugalmazott igazgatója. A „KITELEPÍTÉSEK – a csehszlovákiai magyarok jogfosztottsága, deportálása, hontalansága” címmel meghirdetett találkozón az 1945 utáni történelmünk fájó, sokak által kevéssé ismert időszakáról esett szó. (A sorozat további részeit archívumunkban megtalálják.)

 

További hasonló témájú videók