A filozófia rövid története gólyáknak

Heller Ágnes nagy vállalkozásának (A filozófia rövid története gólyáknak) második kötete megjelenésekor készült ajánló. (A harmadik, Az újkor filozófiája megírásába már belefogott.) A két kötet alapján (I. Az ókor, II. A középkor, Reneszánsz) már világosan látszik, hogy itt nemcsak egy, a jelenlegi magyar felsőoktatásban oly sajnálatosan hiányzó diszciplína pótlásáról van szó, hanem az (egykor létezett) általános humán műveltség fundamentumáról. Ezért érdemes, vagy elengedhetetlenül szükséges beiratkozni Heller Ágnes szemináriumaira. Itt felfrissíthetjük latin műveltségünket vagy felébreszthetjük iránta az érdeklődésünket, hogy – hic et nunc – elsajátíthassuk ezt a fájdalmasan hiányzó tudást. Ezért mindenki lehet, s kell is, hogy gólya legyen, mert ez egyedül a magunkkal szemben támasztott igénytől s az érte érzett felelősségtől függ.

Forrás: Janos Kobanyai

 

 

További hasonló témájú videók