50 éve halt meg Kassák Lajos (1887–1967)

Kassák Lajos 1887. március 21-én született Érsekújváron. 1967. július 22-én halt meg Budapesten. Apja, Kassák István, gyógyszertári laboráns, anyja, Istenes Erzsébet, mosónő volt. 

A gimnáziumból kimaradva lakatosinasnak adták, szakmát szerezve, vasmunkásként dolgozott Győrben. 1904-ben Angyalföldre költözött. Gyári munkáját folytatta, de közben részt vett a szocialista mozgalomban és autodidaktaként művelődött. 1909-ben gyalogosan, csomagok és pénz nélküli vándormunkásként bejárta Nyugat-Európát, eljutott Párizsig. A munkásmozgalom és nyugat-európai útja hatására alakult ki avantgárd, művészeti forradalmat hirdető esztétikai felfogása.

___________
Latinovits Zoltán – Kassák Lajos levele Latinovits Zoltánhoz:

____________
Kassák költészetének talán legfontosabb darabja a viszonylag pályája elején írt nagy önéletrajzi műve. A költemény először Bécsben, a költő és Németh Andor szerkesztésében megindított 2×2 című folyóirat első és egyetlen számában jelent meg 1922-ben. Ez a közlés merőben eltér a mű minden további közlésétől, és ennél fogva fordításaitól is.

____________
Látogatás a Kassák Múzeumban (Promontor Televízió, 2013)

____________

____________

 2012. március 21-én nyílt meg a Pozsonyi Magyar Intézetben A KASSÁK-KÓD (válogatás szlovák és cseh képzőművészek alkotásaiból) c. kiállítás. 

A KASSÁK-KÓD (válogatás szlovák és cseh képzőművészek alkotásaiból)KassákKurátor: Juhász R. József multimediális művész
A kiállítást megnyitotta: Beke László művészettörténész
A kiállítás részeként bemutatásra kerül a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának
2008-ban megjelent A Kassák-kód című kiadványa.
Társrendező: Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum, Budapest

 

 

………..

További hasonló témájú videók