A nándorfehérvári diadal 

1456. július 22-én zajlott a nándorfehérvári diadal, melyben Hunyadi János, a „Hadak villáma” fényes győzelmet aratott II. Mohamed, a „Hódító” szultán seregén. A krónikás azt írta: „Sok trombita, sok dob hangja mellett vidáman érkezett, s csúnyán futott meg az éjszaka csöndjében. (…) Magyarország hasonló győzelmet még sohasem aratott ellenségein, s ilyen nyereséget még nem szerzett” – s utalva arra, hogy Hunyadi nem engedte meg a felzendült kereszteseknek a visszavonuló török üldözését, így folytatta: „Ha azonban ennek a fegyvertelen és tapasztalatlan népnek megengednék, hogy üldözze a törököket, ebből az országnak olyan nagy szégyene és kára keletkezne, aminőben még soha sem volt része.” Szilágyi Mihály szavai voltak ezek, melyeket – állítólag – Kapisztrán János kérésére felelt. A török szultán személyesen haderejét vezetve eztán 65 évig nem támadt Magyarország ellen.