Megírható-e a magyar filozófia története?

 Mészáros András külső tag székfoglaló előadásaAhogy a hazai sajtó beszámolt róla: 2016-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották Mészáros András filozófust, a pozsonyi Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének professzorát. 

2016-ban az MTA 31 rendes, 26 levelező és 23 külső taggal (nem Magyarországon élő, de magát magyarnak valló tudóssal) bővült. Mészáros András székfoglalóját Megírható-e a magyar filozófia története? címmel 2016. november 24-én tartotta meg az MTA székházában.

Mészáros András a Comenius Egyetemen világirodalmat, irodalomelméletet, Magyarország egyház- és iskolatörténetét, valamint az irodalomtudomány történetét oktatja. Kutatási területe a magyarországi (elsősorban a felső-magyarországi) filozófia története, különös tekintettel a XIX. századra, a magyar és a szlovák filozófia közép-európai kontextusban, továbbá a filozófia és irodalom érintkezési pontjai. Számos könyv szerzője (Vandrák András filozófiai rendszere; Arisztotelész esete Phyllisszel; A marginalitás szelíd bája, A filozófia határvidékén; Zsebfilozófia; Idő által homályosan; A filozófia Magyarországon; A transzcendencia lehelete; A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona; Kételkedők breviáriuma; Széttartó párhuzamok).

Az MTA-nak eddig négy szlovákiai külső tagja volt: Bauer Győző orvosprofesszor, Dusza János anyagkutató professzor, Flórián Károly vegyészprofesszor és Hulkó Gábor professzor (szakterülete a rendszer- és irányításelmélet).

Mészáros András székfoglaló előadása bemutatja azt az utat, amelyet a magyar filozófiatörténet-írás a 19. század elejétől máig megtett, és ebből von le bizonyos következtetéseket. Az előadásban megfogalmazódó kérdések:

  • 1.) Hogyan tudjuk elbeszélni a magyar filozófia történetét?
  • 2.) Van-e egységes története ennek a filozófiának?

A Magyar Tudományos Akadémia felvétele.

További hasonló témájú videók