Elhunyt Tóth Károly

Tóth KárolyHosszú betegség után mára virradóra elhunyt Tóth Károly irodalomkritikus, tudományszervező, szerkesztő, politikus, a Fórum Kisebbségkutató Intézet alapító igazgatója, az igazgatótanács elnöke.

Temetése szerdán, 2016. szeptember 14-én délután 16:00 órakor lesz a somorjai temetőben.

Elhunyt Tóth Károly (A Fórum Kisebbségkutató Intézet gyászhíre)

A Fórum Kisebbségkutató Intézet mély megrendüléssel tudatja, hogy hosszú, súlyos betegség után elhunyt az intézet alapítója és első igazgatója, Tóth Károly. 
Tóth Károly 1959-ben született Vághosszúfalun. A szlovákiai magyar közéletbe már diákként, a pozsonyi Comenius Egyetem magyar –történelem szakának hallgatójaként kapcsolódott be, majd a Madách Könyvkiadó szerkesztőjeként kapcsolatba került a korszak magyar és szlovák irodalmi életének legfontosabb szereplőivel. Részt vett az amatőr színjátszó mozgalomban, szervezte a pozsonyi, vágsellyei klubéletet, tagja volt az Iródia mozgalmának, alapító tagja a pozsonyi Magyar PEN Clubnak. A husáki szocializmus rendszerét elutasítva már diákként bekapcsolódott a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának munkájába. Egyik kezdeményezője volt a Csehszlovákiai Magyarok Memoranduma 1988 c. dokumentumnak, amely amellett, hogy összefoglalta a magyar közösség problémáit, határozott állás foglalt a demokratikus európai értékrend mellett.

1989-ben az egyik alapítója volt az első a pártállamtól független szlovákiai politikai mozgalomnak, a Független Magyar Kezdeményezésnek. Az FMK, majd a Magyar Polgári Párt elnökeként, pártigazgatójaként pótolhatatlan szerepet játszott a szlovákiai magyar és az egész szlovákiai társadalom demokratikus átalakulásában.

1996-ban alapítója és 2014-ig igazgatója volt Fórum Kisebbségkutató Intézetnek. A tudományos élet intézményesülésének segítése mellett egyik kezdeményezője volt a szlovákiai magyar civil társadalom erőfeszítéseit összehangoló testület, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala megalakításának. 2014-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet Tudományos Tanácsának elnöki tisztjét töltötte be.

Tóth Károly személyében egy az európai demokratikus értékek iránt mélyen elkötelezett, a szlovákiai magyar közösségéért tevékeny szerepet vállaló kollégát és egy nagyszerű embert és barátot veszítettünk el.

Örökségét ápolni fogjuk!

2010-ben egyik első riportunkként a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Koordinációs Bizottságának keddi, idei utolsó üléséről, illetve a Kerekasztal és a Bizottság munkájáról beszélgetünk Tóth Károllyal, a Fórum Intézet igazgatójával.

„VÍZIÓ NÉLKÜL NINCS JÖVŐ” • A Fórum Intézet somorjai székháza adott otthont 2011. december 2-án a Fórum Kisebbségkutató Intézet megalakulásának 15. évfordulója alkalmából rendezett szakmai konferenciának. Tóth Károly igazgató záró előadása.

Milyen előzményei voltak, és milyen tapasztalatokra alapozódott a Fórum Kisebbségkutató Intézet megalakítása 1996-ban? Egy 18 éves múltra visszatekintő nonprofit intézmény működtetésének nehézségei és az eredményei. Tóth Károly, a Fórum Kisebbségkutató Intézet alapító igazgatója beszél arról, hogy a Fórum Intézet megkerülhetetlen, miközben napi pénzügyi gondokkal küzd, de a nyilvánosság felé csak az eredményeiről beszél, mert azok a fontosak, nem a mindennapi teendők és gondok. A Fórum Kisebbségkutató Intézet 2015. évi videósorozatából. 

A Fórum Intézet videója.

További hasonló témájú videók