Szeretethíd önkéntes napok: Mozdulj, segíts, szeress!

Szeretethíd

A Szeretethíd Kárpát-medencei önkéntes napok felvidéki megnyitójára május 29-én, pénteken került sor Rimaszombatban a Fő téren. Mottójuk három vezényszó: Mozdulj, segíts, szeress!

Az ünnepélyes megnyitót Mikos Annamária, a Tompa Református Gimnázium iskolalelkésze szervezte és vezette. „Iskolánk ebben az évben örömmel kapcsolódott be a programba, öt feladatot vállaltunk. Süteményt osztottunk a városban, énekkel és verssel köszöntöttük a Nyugat lakótelep idősek otthonának lakóit, a temetőben segédkeztünk iskolánk valaha volt tanárai sírjának rendbetételében, meglátogattuk a református gyülekezet egyedül élő idős tagjait, és segítettünk városunk Május kertjének szépítésében” – mondta a Felvidék.ma-nak Mikos Annamária. Hozzátette: „Hiszem, hogy azért mozdultunk meg mindannyian, hogy segítsünk, s a szeretetet valamilyen módon átadjuk. Mint megtudtuk, utóbbi helyre mentek a cserkészek is.

Boholy László és Csúsz Balázs cserkésztisztek közel húsz kiscserkészt vezényeltek ki a 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapatból a Május kertbe, itt találjuk Győry Dezső emlékét is.
A Május kertben az önkéntes munkába B. Kovács István, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjtemények igazgatója és Sebők Attila, a Tompa Mihály Református Gimnázium igazgatója is bekapcsolódott.

Ibos Henriett, a A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának igazgatója a Felvidék.ma-nak elmondta, hogy a Mozdulj, segíts, szeress három vezényszó, mely egyben a Szeretethíd mottója is, nagyon sok helyen elhangzik a hétvégén. Mint elmondta, a program koordinálásában Csiffáry Ildikó vállalt részt, s gyűjtötte össze azon településeket, ahol megmozdulnak a Szeretethíd hívó szavára.

Felvidékről a következő helyszínek kapcsolódnak be: Alistál, Apácaszakállas, Aranyos, Balogiványi, Balogtamási, Bátka, Berzéte, Búcs, Cakó, Csallóközaranyos, Csicsó, Csilizpatas, Csíz, Deáki, Diósförgepatony, Dunaszerdahely, Ekel, Érsekkéty, Garamsalló, Gömörhorka, Gúta, Hanva, Hetény, Hontfüzesgyarmat, Ipolypásztó, Iske, Izsap, Jólész, Kamocsa, Királyhelmec, Királyi, Kisgéres, Kolozsnéma, Komárom, Kőrös, Kövecses, Ladmóc, Lekenye, Lénártfalva,Léva, Madar, Martos, Nagybalog, Nagykeszi, Nagymad, Nagymegyer, Nagyölved, Nagysalló, Naprágy, Negyed, Nemesradnót, Oroszka, Padány, Pat, Perbenyik, Perbete, Rimaszécs, Rimaszombat , Rozsnyó, Runya, Sáró, Serke, Simonyi, Somorja, Szádalmás, Szentpéter, Tany, Tornalja, Uzapanyit, Vaján, Zalaba és Zselíz.

Az önkéntesek munkájára Nt. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese adott áldást. Az ünnepélyes megnyitón Isten igéjével szolgált a megjelentek között. Mózes első könyvének 2. részéből a 15. verset olvasta: „És fogta az Úr Isten az embert, elhelyezte az édenkertjében, hogy azt művelje és őrizze”.
Mint kifejtette, Isten e két feladat emberre bízása mellett, felelőssé is tett bennünket környezetünkért, a körülöttünk lévő világért és emberekért.
„Sajnos nagyon sokszor ezt a felelősséget nem látjuk érvényesülni a mi mai világunkban, mert sokan igyekeznek lerázni magukról a felelősséget. Sokszor találkozunk azzal az életvitellel is, hogy csak is az én érdekem, az én vágyam, az én boldogságom számít; a másik, a körülöttem lévő emberek, a közösség, a környezet az egyáltalán nem fontos sokak számára. De mi az Istentől kapott felelősségünket nem rázhatjuk le magunkról” – hangsúlyozta. Hozzátette: elsősorban ezért is tartja fontosnak a Szeretethidat, másodsorban pedig így a templomokból kilépve szolgálatra kész, krisztusi szeretet hordozó emberként jelenünk meg jelenhetünk meg a falusi vagy a városi közösségben.

Rimaszombatban a résztvevőket köszöntötte Šimko József, Rimaszombat város polgármestere, aki hasznos ténykedést kívánt az önkéntes, főként diákoknak, akikkel közösen kezdte meg a Fő téren a süteményosztást. A Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai már többedik éve vesznek részt a programban. A süteményeket a diákok és a diákok családjai sütötték. Sok-sok tálca édességgel a református gimnázium konyhája is hozzájárult.

A vállalt feladatok között Kárpát-medence szerte szerepel sütemény és ölelésosztás, idősek meglátogatása.
Több helyen felújítják az iskolaudvart, szemetet szednek, kerítést festenek. Bibliai igés lapok ajándékozása, kórházban meseolvasás, köztér parkosítása, közösségi épületek-, sportpálya-, szabadtéri színpad és játszótér környékének, a község buszmegállóinak rendbetétele, temetőben régi sírkövek tisztítása, parkoló helyének kialakítása, ruhagyűjtés idősek otthonába, gyermekotthonokba, de mindemellett a sok értékes munka mellett legalább ugyanolyan fontos lesz a közösségben, jókedvűen eltöltött idő a Szeretethíd május 29-30-i napjain.
(Felvidék.ma, Homoly Erzsó)

Felvidékről a következő helyszínek kapcsolódnak be: Alistál, Apácaszakállas, Aranyos, Balogiványi, Balogtamási, Bátka, Berzéte, Búcs, Cakó, Csallóközaranyos, Csicsó, Csilizpatas, Csíz, Deáki, Diósförgepatony, Dunaszerdahely, Ekel, Érsekkéty, Garamsalló, Gömörhorka, Gúta, Hanva, Hetény, Hontfüzesgyarmat, Ipolypásztó, Iske, Izsap, Jólész, Kamocsa, Királyhelmec, Királyi, Kisgéres, Kolozsnéma, Komárom, Kőrös, Kövecses, Ladmóc, Lekenye, Lénártfalva, Léva, Madar, Martos, Nagybalog, Nagykeszi, Nagymad, Nagymegyer, Nagyölved, Nagysalló, Naprágy, Negyed, Nemesradnót, Oroszka, Padány, Pat, Perbenyik, Perbete, Rimaszécs, Rimaszombat , Rozsnyó, Runya, Sáró, Serke, Simonyi, Somorja, Szádalmás, Szentpéter, Tany, Tornalja, Uzapanyit, Vaján, Zalaba és Zselíz.

További hasonló témájú videók