Gaucsík István: Lemorzsolódó kisebbség

Bárdi Nándor, Gaucsík István és Szigeti LászlóTársadalomtudományi köteteket mutatott be a Kalligram kiadó április 9-én a Pozsonyi Magyar Intézetben.

 https://vimeo.com/91108551

Gaucsík István: Lemorzsolódó kisebbség

A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere 1945–1948

A magyarelleness jogalkotás, a lakosságcsere, a csehországi deportálás és a reszlovakizáció története jól dokumentált, a mai napig azonban még kísérlet sem történt a korszak gazdasági, pénzügyi és gazdaságpolitikai vonatkozásainak feltárására, a többségi szlovák nemzet vagyonszerzésének és a kisebbségi magyarság vagyonvesztésének számszerűssítésére. Ennek a hiánynak a pótlására tesz kísérletet Gaucsík István. (407 oldal; 2014)

 

 

 

A jog erejével
A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése
 (2008) Összeállította: Gaucsík István

Ez a fontos dokumentumgyűjtemény, mely a kisebbségi gazdasági érdekvédelmet felvállaló szlovákiai magyar szervezetekkel foglalkozik, nemcsak hiánypótló, de szemléletformáló munka is lehet. A bemutatott intézmények kapcsolatban álltak az országos, illetve az állami, többségi irányítású gazdaságpolitikai irányvonalat befolyásoló szervezetekkel, és a kisebbségi társadalomszervezésben is fontos szerepet kaptak.
Gaucsík István a legfontosabb elméleti kérdésekkel és a szervezetek történeti fejlődésével, illetve a hálózatteremtés kérdéseivel terjedelmes bevezető tanulmányban foglalkozik. A kötet olyan dokumentumokat, tanulmányokat, beszámolókat és értékeléseket tartalmaz, amelyek az eddigi történészi érdeklődés perifériáján mozogtak, mindemellett a szlovákiai magyar kisebbség történetében megkerülhetetlenek. 
Az összeállító túllép az egyoldalú sérelemtörténeten – miközben nem szépíti a történteket –, hiszen az intézményépítést kutatja. Megközelítésében külön hangsúlyt kap a hatalmi szándékok, a gazdasági szféra és a politikum kapcsolatrendszere, a foglalkozási rétegek önszerveződése és az autonómiával bíró közösségi formák vizsgálata.
A kötet újdonsága, hogy a szlovákiai magyar gazdasági szervezetek impériumváltás előtti és utáni fejlődésképét is bemutatja, rámutat integráltságuk viszonyrendszerére, az államgazdaságban betöltött szerepükre, miközben a magyar kisebbségtörténeti kutatások politikaközpontúságát kerülve a gazdasági alrendszer saját játékszabályait helyezi előtérbe. (Bárdi Nándor)
516 oldal


  Ha értesülni szeretne róla, hogy milyen új videók kerülnek fel az oldalra
csatlakozzon a Televízió Facebook-oldalához!


A cikkek, illetve videók tartalma nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség véleményét.
Célunk, hogy lehetőséget adjunk különböző vélemények megjelenésére.


Tags: , , , ,


A bejegyzés trackback címe: https://www.televizio.sk/2014/04/gaucsik-istvan/trackback/

Most itt van: Home // Könyv, KULTÚRA, NÉZET, VIDEÓK // Gaucsík István: Lemorzsolódó kisebbség

© Magyar Interaktív Televízió

Magyar Interaktív Televízió

FREE
VIEW
© 2010 . All rights reserved.
Edited by Microgramma