Jana Cviková: A feminista törekvések két évtizede Szlovákiában

Jana CvikováJana Cviková (Aspekt Egyesület, Pozsony) előadása a Nőképek kisebbségben című nemzetközi tudományos konferencián Somorján.

A nemzetközi tudományos konferenciát a szlovákiai magyar nők és gyermekek helyzetéről a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala – Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottsága szervezte a Phoenix Polgári Társulással (Pozsony) és a Genderkutató központtal (BTK Comenius Egyetem) karöltve a Fórum Kisebbségkutató Intézetben (Somorja, Park u. 4.) 2013. november 22–23-án.

A továbbiakban Jana Cviková a kutatások nyomán feltáruló problémakörökről beszélt. Felmerült a reprodukcióhoz való jog kérdése, komoly vitákat eredményezve, amelynek során elsősorban a kereszténydemokraták részéről merült fel értetlenség abban a tekintetben, hogy a nők túsz szerepbe kényszerítésével nem nyerhetnek választást a mai Szlovákiában. Figyelmet szenteltek a feminista filozófiának, pedagógiának. Különálló kötetekben dolgozták fel a családon belüli erőszak, a kapcsolatokon belüli nemi erőszak kérdéskörét, a nők alacsonyabb bérezésének problematikáját, széleskörű társadalmi vitát generálva. Párhuzamosan folyt az aktivisták és szakemberek felkészítése. A demokratizálódás folyamatában sikerült ráirányítani a közfigyelmet a nemi sajátosságokból adódó gondokra is. Munkacsoportok alakultak az Aspekt egyesületen belül a különböző problémakörök felmerülése kapcsán. Az eredményeket kiadványok sorában jelentették meg.

A feminista törekvéseket számos, különböző érdeklődés és érdek mentén szerveződő csoport képviseli ma Szlovákiában. Főleg az egyházak részéről tapasztalnak jelentős ellenállást a kérdéskört illetően, amelyik folyamatosan a családot veszélyeztető ellenségként próbálja beállítani a feminista törekvéseket; Cviková szerint várható, hogy a magyarok és a cigányok után a következő választások fő ellenségévé a nemi egyenjogúság hirdetőit teszik meg.

Jana Cviková elmondta, hogy folyamatosan tart előadásokat a feminista irodalomtudomány kérdéskörében. Bővebb információk az Aspakt honlapján: http://www.aspekt.sk.

 

 

 

További hasonló témájú videók