A Mics Károly-díjat idén Szvorák Zsuzsanna kapta

Szvorak ZsuzsaA XV. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál megnyitóján átadták a rendezvény Mics Károly Életműdíját.  Az elismerést minden évben a szlovákiai magyar amatőr színjátszásban végzett sok évtizedes kiemelkedő tevékenységért, valamint az amatőr színjátszó versenyek szervezői munkájáért ítélik oda. A díjat idén a füleki Szvorák Zsuzsanna kapta. A díjat Boda Ferenc és Juhász Dósa János adta át. Szvorák Zsuzsannát Galcsík Károly, a Csemadok Nógrádi Területi választmányának titkára méltatta. https://vimeo.com/81490414

„Nehéz, de ugyanakkor megtisztelő feladat számomra, hogy a mai díjátadó ünnepségen én méltathatom Szvorák Zsuzsa közéleti tevékenységét.

Nehéz azért, mert mint pedagógus, színházi rendező és közéleti személyiség tevékenysége olyan sokoldalú és gazdag, hogy a rendelkezésre álló rövid időbe bizony nehéz összefoglalni.

De megtisztelő és örömteli számomra, mert mindez azt bizonyítja, hogy annak idején, jó 15 éve jól választottunk, amikor Zsuzsát felkértük, vállalja el a Csemadok Füleki Alapszervezetének elnöki posztját. Abban az időben bizony Füleken nem egészen úgy mentek a dolgok a magyar kultúra háza táján, ahogy azt szerettük volna. Akadozott a jó szervező és irányító munka, hiányzott a céltudatos tevékenység. Zsuzsa a felkérést elvállalata, és onnantól kezdve gyökeresen megváltozott a kulturális élet Füleken. Nagy ötlet volt a kezdet kezdetén beválasztani Csemadok vezetőségébe a városban működő civil szerveződések, kulturális csoportok képviselőit. Ezzel úgymond sikerült két legyet ütni egy csapásra, hiszen így Füleken megvalósult a különböző szerveződések összefogása, az együttgondolkodás, az egymás munkájának a tiszteletbentartása, ami pozitív fejlődést indított el a város kulturális életében. A másik a közös munka. Jöttek a ötletek,elképzelések és az eredmények nem várattak soká magukra. Számos, a mai napig tartó kulturális esemény indult útjára Füleken. Hogy csak néhányat említsünk, a március 15-i ünnepségek, a magyar forradalom és szabadságharc mártírjairól való megemlékezések, szüreti fesztiválok, Ringató program, Örvendezzünk, ünnepváró fesztivál, különböző előadások, események, mesedélelőttök a magyar ház udvarán. Ha már említettem a Magyar Házat, ebben az időben egyre nagyobb igény mutatkozott egy saját épület megszerzésére, hogy az öntevékeny magyar kultúrának saját háza legyen a városban. Ebben is oroszlánrésze van Zsuzsának, hogy a kilencvenes évek végén közös összefogással létrejött a füleki Magyar Közösségi Ház. Szvorák Zsuzsa a mai napig a Csemadok Füleki Alapszervezetének elnöke, közben volt országos alelnöke és jelenleg is választmányi tagja a Csemadoknak.
Zsuzsa közéleti munkája viszont korántsem merül ki a Csemadoknál, hiszen több mint negyed százada tevékenykedik aktív pedagógusként, színházi rendezőként és az utóbbi években egyike a nógrádi régió legnépszerűbb politikai személyiségének.
Már alapiskolai tanárként és könyvtári alkalmazottként is rendszeresen gyermek- és ifjúsági programokat szervezett, felkarolta és támogatta a fiatal tehetségeket. Több éven keresztül párhuzamosan vezette – vezeti és rendezte – rendezi az alapiskola és a gimnázium mellett működő diákszínjátszó csoportokat, a Zsibongót és az Apropót, melyek az országos fesztiválokról, a Duna Menti Tavaszról, a Jókai Napokról rendszeresen díjakkal – gyakran nívó-, illetve fődíjjal – tértek haza. Számos rendezői díj tulajdonosa, Kulcsár Tibor – díjas felkészítő tanár és a tehetségek felkarolásáért és gondozásáért járó Szlovákiai Magyar Pedagógusok díjának tulajdonosa is, valamint elsőként kapta meg 2004-ben a Nógrád Közművelődéséért díjat.
Újszerű, ötletgazdag színházi munkája a nyolcvanas évek közepétől kezdve a mai napig töretlen.
Diákszínjátszói közül többen is a színjátszással kapcsolatos pályán helyezkedtek el rendezőként, amatőr színészként, sőt színművészként is. Diákjaival rendszeresen részt vesz a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyen Rimaszombatban, valamint a Szép magyar beszéd kassai megmérettetésén. A diákok számára rendszeresen nyári olvasótáborokat szervez. Aktívan bekapcsolódik a gimnázium életébe, rendhagyó órákat, előadásokat szervez, ünnepi műsorokat rendez. A tanórák során előszeretettel és sikerrel alkalmaz drámapedagógiai módszereket.
Ebben az évben az Apropó mellett a Gimnázium diákjaival ismét útjára indította a Zsibongó színjátszó csoportot.
Kedves közönség, ezen rövid ismertető után úgy vélem Szvorák Zsuzsa gazdag közéleti és padagógiai tevékenysége valamennyiünk számára példaértékű. A legkevesebb amit tehetünk, hogy fejet hajtunk előtte, köszönetünket és elismerésünket fejezzük ki áldozatos munkájáért és egyben kívánjuk hogy a következő években is legyen erej mindahhoz a munkához, amit közösségünkért vállal és tesz.
Zsuzsa, köszönjük!”

További hasonló témájú videók