Pusztafödémesről indult a verbunkos triász tagja

Lavotta János

260 éve született Lavotta János (Pusztafödémes, 1764. július 5. – Tállya, 1820. augusztus 11.) zeneszerző, hegedűművész, a verbunkos delelő korszakának egyik kiváló képviselője. A verbunkos triász tagja (Bihari Jánossal és Csermák Antallal együtt). Művelt muzsikus volt, a nyugati kultúra hatása művein is fokozottan érződik.

Édesapja hivatalnok volt Pozsonyban, majd Budán. Nagyszombatban, majd Pozsonyban tanult, ez utóbbi helyen jogi tanulmányokba kezdett.

1786-ban Pestre került, ahol folytatta jogi tanulmányait. Zenetanárai Hossza Ferenc, Glanz és Zistler voltak. Első kompozícióját még Nagyszombatban írta Rhetorica címmel.

Katonaévei után Bécsbe ment, azután Fraknóra, végül Pestre. Hivatalnok lett a kancelláriánál 1791-ig, majd Zichy Károly fiainak nevelője volt. Ezután döntött végérvényesen a zenei pálya mellett, s 1792–93-ban a pest-budai magyar színjátszó társaság muzsika-direktora volt. 1797–99-ig Miskolcon tartózkodott. 1802–04-ben a kolozsvári színtársulatnál karnagy volt. Ettől kezdve 1816-ig sorra járta a nemesi kúriákat, vándoréletet élt. 1816-ban zongorát és hegedűt oktatott, majd Debrecenben zeneműboltot nyitott. 1817-től kezdve betegsége mindinkább elhatalmasodott rajta. Újabb vándorévek után 1820-ban Tállyán telepedett le, és ott is hunyt el 1820. augusztus 11-én.

Nevét viseli a Lavotta János-díj a történelmi Zemplén és Abaúj megye térségének máig egyetlen művészeti díja, alapította a Lavotta János Alapítvány 1991-ben. A történelmi Zemplén és Abaúj településein működő művészek, e táj kultúrájának gyarapításáért fáradozók kitartó, magas színvonalú művészi munkájának, továbbá Lavotta János életművét kutató, népszerűsítő, hagyományt teremtő és ápoló, tudományos tevékenység elismeréseként adományozzák.

A díjat évente egy személy kaphatja. A kitüntetett oklevelet (Csótó László királyhelmeci képzőművész munkája) és érmet (alkotója a sárospataki Borsi Antal szobrászművész) kap.

Az érem egyoldalas kerek plakett. Előlapján a névadó féljobbra néző portréjával, körülötte LAVOTTA JÁNOS-DÍJ felirattal.