A szlovákiai magyar közösség értékrendje… – A szombati első blokk vitája

Fűr 2022 - A konferencia harmadik vitájaA CP Polgári Társulás és a Fórum Kisebbségkutató Intézet 2022. október 14-15-én a fűri Chateau Rúbaň borászatban megrendezett „A szlovákiai magyar közösség értékrendje és kulturális változásai” című tudományos konferenciájának utolsó előtti vitája. 

A konferencia programja:

Október 14, péntek

10.40–11.10
SZALÓ Csaba:
„Múltunkba szorulva“ A szenvedéstörténetek és nosztalgikus hangulatok szerepe a kisebbségi önértelmezésben”
GYURGYÍK László: A szlovákiai magyarság a 2021. évi népszámlálás adatainak a tükrében. Tények – Folyamatok –Tendenciák
ÖLLÖS László: A magyar–szlovák nemzeti megbékélés érvei és ellenérvei

13.40–15.25
MORAUSZKI András: A szlovákiai magyar kultúra állami támogatása. A Kisebbségi Kulturális Alap pályázatainak vizsgálata (2018-2021)
LAMPL Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok médiafogyasztásának alakulása az elmúlt 50 évben
SCHWARCZ Gyöngyi – PÉTI Márton: Felvidéki magyarok online diskurzusainak sajátosságai egy külhoni magyarokra fókuszáló netnografikus vizsgálat tükrében
15.25–15.50 Szünet

15.50–17.15
L. JUHÁSZ Ilona: Változó értékrendek, változó helyek és emlékjelek. Rozsnyói és komáromi példa
LISZKA József: „…amiben nekem még volt szerencsém felnőni…” Szlovákiai magyar egyetemista fiatalok nézetei a „népi kultúráról” (Egy nem reprezentatív minta mégis-tanulságai)
CSANDA Gábor: A (cseh)szlovákiai magyar nyomtatott sajtó 100 éve

Október 15, szombat

9.00 – 10.20
SIMON Attila: Az impériumváltások és határmódosítások hatása a szlovákiai magyarok értékrendjére a huszadik század első felében https://vimeo.com/767681741
GAUCSÍK István: Népszolgálat és kisebbségi gazdasági modernizáció. Machnyik Andor értékrendje
VAJDA Barnabás: Városi és falusi értékek: lakhatás, templom, életkörnyezet

10. 40 –12.00
POPÉLY Árpád: “Dolgozó népünk jelöltjei.” A csehszlovák pártállam első két évtizedének magyar nemzetiségű parlamenti képviselői https://vimeo.com/767651281
BESE László: A szocializmus kori szlovákiai magyar történelemtankönyvek által közvetített értékrend https://vimeo.com/767658218
VATASČIN Péter: Rendőrök és polgárok a Gottwald-érában – egy szolgálati könyv vizsgálati lehetőségei https://vimeo.com/767667731

12.15 Vita https://vimeo.com/767681741

A konferenciára A szlovákiai magyar társadalom változásai az utóbbi 100 évben, különös tekintettel a mindennapi kultúrára című APVV-20-0336 projekt keretén belül kerül sor.

További hasonló témájú videók