A szlovákiai magyar közösség értékrendje… – A konferencia utolsó vitája 

Fűr 2022 - A konferencia harmadik vitájaA CP Polgári Társulás és a Fórum Kisebbségkutató Intézet 2022. október 14-15-én a fűri Chateau Rúbaň borászatban megrendezett „A szlovákiai magyar közösség értékrendje és kulturális változásai” című tudományos konferenciájának utolsó vitája. 

A konferencia programja:

Október 14, péntek

10.40–11.10

SZALÓ Csaba: „Múltunkba szorulva“ A szenvedéstörténetek és nosztalgikus hangulatok szerepe a kisebbségi önértelmezésben”

GYURGYÍK László: A szlovákiai magyarság a 2021. évi népszámlálás adatainak a tükrében. Tények – Folyamatok –Tendenciák

ÖLLÖS László: A magyar–szlovák nemzeti megbékélés érvei és ellenérvei

1. vita

 

13.40–15.25

MORAUSZKI András: A szlovákiai magyar kultúra állami támogatása. A Kisebbségi Kulturális Alap pályázatainak vizsgálata (2018-2021)

LAMPL Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok médiafogyasztásának alakulása az elmúlt 50 évben

SCHWARCZ Gyöngyi – PÉTI Márton: Felvidéki magyarok online diskurzusainak sajátosságai egy külhoni magyarokra fókuszáló netnografikus vizsgálat tükrében

2. vita

15.25–15.50 Szünet

 

15.50–17.15

L. JUHÁSZ Ilona: Változó értékrendek, változó helyek és emlékjelek. Rozsnyói és komáromi példa

LISZKA József: „…amiben nekem még volt szerencsém felnőni…” Szlovákiai magyar egyetemista fiatalok nézetei a „népi kultúráról” (Egy nem reprezentatív minta mégis-tanulságai)

CSANDA Gábor: A (cseh)szlovákiai magyar nyomtatott sajtó 100 éve

3. vita

 

Október 15, szombat

9.00 – 10.20

SIMON Attila: Az impériumváltások és határmódosítások hatása a szlovákiai magyarok értékrendjére a huszadik század első felében

GAUCSÍK István: Népszolgálat és kisebbségi gazdasági modernizáció. Machnyik Andor értékrendje

VAJDA Barnabás: Városi és falusi értékek: lakhatás, templom, életkörnyezet

Szombat 1. vita

  1. 40 –12.00

POPÉLY Árpád: “Dolgozó népünk jelöltjei.” A csehszlovák pártállam első két évtizedének magyar nemzetiségű parlamenti képviselői

BESE László: A szocializmus kori szlovákiai magyar történelemtankönyvek által közvetített értékrend

VATASČIN Péter: Rendőrök és polgárok a Gottwald-érában – egy szolgálati könyv vizsgálati lehetőségei

 

12.15

Szombat 2. vita

A konferenciára A szlovákiai magyar társadalom változásai az utóbbi 100 évben, különös tekintettel a mindennapi kultúrára című APVV-20-0336 projekt keretén belül kerül sor. Fórum Kisebbségkutató Intézet.

További hasonló témájú videók