Mit keres a Marson Kármán Tódor?

140 éve született Kármán Tódor (1881–1963) gépészmérnök. Elemi iskoláit magánúton végezte, majd az édesapja, Kármán Mór által alapított egyetemi gyakorló gimnáziumban érettségizett. Gépészmérnöki diplomáját a budapesti Műegyetemen szerezte. Katonai szolgálatának letöltése után egy ideig tanársegéd volt Bánki Donát mellett a Műegyetemen, és mérnöki állást vállalt a Ganz Rt.-nél.

Németországba került ösztöndíjasként, majd 1912-tõl rövid ideig Selmecbányán tevékenykedett, de itt nem tudta tehetségét kibontakoztatni. Még ez évben elfogadta az aacheni egyetem meghívását professzori állásra.

Az I. világháború alatt katonai szolgálatot teljesített. Egy év után a ruharaktárból, ahol addig dolgozott, áthelyezték Bécs mellé, az Aerodinamikai Laboratóriumba, ahol tehetségének és képzettségének megfelelően kísérletezhetett.

Itt fejlesztette ki munkatársaival – Petróczy István, Zurovetz Vilmos és Asbóth Oszkár – együtt a világ első forgószárnyas katonai repülőeszközét, a PKZ-típusú helikoptert. A háború befejeződése után hazatért, majd 1919-ben emigrált, újra az aacheni egyetem professzoraként tanított, de az USA-ban is dolgozott egyetemi oktatóként.

1933-ban végleg az USA-ban telepedett le, ahol a Guggenheim-laboratóriumban bekapcsolódott a rakétakutatásba. Több nagy rakéta, és az első ballisztikus rakéta létrehozásában volt nagy szerepe.

Munkássága elismeréseként a Holdon és a Marson krátert neveztek el róla.

„Ami következik, nagy titok! Sajnos egyikünk, Kármán Tódor elárulta: mi nem vagyunk magyarok. Mi a Marsról jöttünk” – idézte egy alkalommal tudóstársát Teller Ede.

Az öt tudós – Kármán Tódor, Neumann János, Szilárd Leó, Teller Ede és Wigner Jenő – valóban meghatározó szerepet játszott a XX. század tudományos életében. Közülük a legidősebbnek, Kármán Tódornak – különösen a II. világháború alatt – kulcsszerepe volt az amerikai légierő fejlesztésében.

Mérföldkövek a magyar technika történetében – Kármán Tódor • A film a század első felének nagy aerodinamikai kutatómérnökének eredményeit mutatja be, akinek a nevéhez fűződik az első szélcsatorna és ballisztikus katonai rakéta létrehozása, a hangsebesség feletti repülés tökéletesítése, valamint az amerikai Nemzetközi Asztronautikai Akadémia megalapítása.

További hasonló témájú videók