120 éve született Esterházy János

Gróf Esterházy János főnemesi családból származott. Anyja, Elżbieta Tarnowska (1875–1955) lengyel grófnő volt, apja, Esterházy János Mihály (1864-1905) az Esterházy család galántai ágához tartozott, dédapja az 1849-ben kivégzett báró Jeszenák János nyitrai kormánybiztos volt. A többit felvételeinkből tudhatják meg.

Fent: Egy kerekasztallal egybekötött nemzetközi V4 konferencián Szarka László, az MTA Történettudományi Intézetéből Esterházy autonómiapolitikáját ismertette az első bécsi döntés kontextusában. Az egésznapos konferencia programja rendkívül gazdag volt, az szlovák, magyar, cseh előadók több aspektusból igyekeztek megvilágítani Esterházy János személyiségét és tevékenységét.  A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán került sor 2014. március 5-én arra a konferenciára és kerekasztal-beszélgetésre, amelyet „Esterházy Jánosról a közép-európai dialógus jegyében” címmel az Élő Zoboralja Polgári Társulás és Európai Emlékezet és Szolidaritás Hálózata szervezett. 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet által kiadott Fontes Historiae Hungarorum forrásgyűjtemény-sorozatnak a 6. kötete Simon Attila: Esterházy János és a szlovenszkói Magyar Párt című dokumentumtára. Angyal Béla, Fedinecz Csilla, Popély Árpád értékes forrásgyűjteményei után Esterházy János közéleti szereplését mutatja be ez a kötet hiteles levéltári anyagok közreadásával. A forráskiadványoknak megvan az a többletértéke, hogy az olvasó – legyen az szakember vagy laikus – maga alkothat képet az adott személyiségről, szűkebb környezetéről, egyáltalán arról a korról, amelyben ezek a dokumentumok születtek. Az Esterházy-kép józan és körültekintő kialakításhoz nélkülözhetetlenek ezek a kordokumentumok. (Fórum Intézet)

A Somorjai Kaszinó Esterházy-vitaestet rendezett 2016. január 14-én este 7-től a somorjai Moziban. A házigazda szerepét ez alkalommal Korpás Árpád publicista, idegenvezető látta el.
Vendégei szakemberek voltak: Molnár Imre, a Pozsonyi Kulturális Intézet igazgatója Esterházy-kutatóként is ismert a történész körökben, Simon Attila történész, a Fórum kisebbségkutató Intézet igazgatója pedig a korszak legjelentősebb hazai ismerője. 

Visegrádi Alap támogatásával 2013-ban megvalósult „Esterházy János élete és politikai szerepe a levéltári és sajtóforrások tükrében” c. projektum zárókonferenciáján Somorján, a Fórum Kisebbségkutató Intézetben a hosszú, tartalmas konferencia zárszavát Szarka László történész mondta el.  A konferencia előadásai kikereshetők archívumunkban.

A Magyar Interaktív Televízió felvételeit Haraszti Gyula készítette. Archívum.

 

(Visited 112 times, 1 visits today)

További hasonló témájú videók

%d bloggers like this: