Ján Solovič 85

85 esztendős Ján Solovič szlovák drámaíró. Vasutas családban született, Zólyomban és Pozsonyban tanult. A Csehszlovák Rádió dramaturgja, művészeti vezetője, a Szlovák Írószövetség elnöke, sőt a Nemzeti Tanács képviselője is volt.

A szlovák drámaírók középnemzedékéhez tartozó Ján Solovič a hetvenes és nyolcvanas évek szlovák drámairodalmának legismertebb és legjelentősebb alakja. Magyarul a Madách kiadónál megjelent Színművek című kötete négy drámáját tartalmazza. Az első három a szocialista Csehszlovákia szlovák részeiben játszódik, ahol olyan gondokkal kell szembenéznünk, mint a munkások túlhajszolása, a gyerekszülők, a családi érték széthullása és a protekció/korrupció. A művekben felfedezhető egy közös vonás, mikor is a szerencsétlen hősök egy kívülálló mellékszereplőtől várják a megváltást, akit a cselekmény jelentős részében próbálnak jobb belátásra bírni. S mikor az nagy sokára rábólint az ajánlatra, váratlanul elhalálozik, az utolsó reményétől is megfosztva a karaktereket és az olvasót/nézőt egyaránt. 

Az első darab (Kemény dió) főhőse, Dominik egy kisvárosi értelmiségi figura, tele van társadalom- és embernemesítő hajlammal, de egy kicsit Don Quijote-ként küzd nemes céljaiért. A családja akarata ellenére örökbe fogad egy javítóintézetbeli fiatalembert. A „romlott” ifjú jelenléte megzavarja az álerkölcsökre épülő család nyugalmát, s kiderül, hogy a javítóintézet falain túl is sok az erkölcstelenség.

Lényegében a társadalom kisebb-nagyobb viszontagságaival szembeforduló egyes ember küzdelme a váza a Kolduskaland cselekményének is, a Meridián és a Harang torony nélkül című drámák alapeszméje azonban más másféle utat mutat. Az egyik a Szlovák Nemzeti Felkelés egykori hősének, a forradalmárnak a mai tragédiája, a másik Bél Mátyás és az ártatlanul bebörtönzött lutheránus szuperintendens, Daniel Krman problematikus barátságának lélektani igényű ábrázolása. 

Kapcsolódó:

Autor divadelných a televíznych hier Ján Solovič má 85 rokov

Címvideónk a Kráľovná noci v kamennom mori (1983) című komédiája színpadi adaptációjának zenéje (1985).