Két világ határán – Megnyitó

A Magyar–szlovák Történész Vegyesbizottság, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, az MTA BTK Történettudományi Intézete, a Szlovák Történelmi Társulat és a Fórum Kisebbségkutató Intézet Két világ határán – Csehszlovákia megalakulása és a helyi átmenetek 1918/1919 címmel tudományos konferenciát szervezett 2018. október 9-én, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet székházában.

 

PROGRAM KONFERENCIE / A KONFERENCIA PROGRAMJA
10:30 Zahájenie konferencie / A konferencia megnyitása

10:40 – 12:20
Dušan Kováč:

Vznik česko-slovenského štátu a premeny lojalít slovenského obyvateľstva
Csehszlovákiai megalakulása és a szlovák lakosság lojalitásának változásai

Szarka László:

Felső-magyarországi kantonok, népszavazás, „tót impérium“
Hornouhorské kantóny, plebiscit, „slovenské impérium“

Roman Holec:

„Záplava“. Novohrad v roku 1919
„Áradat”. Nógrád 1919-ben.

Ablonczy Balázs:

Bérmunka vagy identitás? – Dvortsák Győző a trianoni békeszerződés ellen
Platená práca alebo prejav identity? Győző Dvortsák proti Trianoskej mierovej zmluve

Diskusia / Vita
12:20 – 13:20
prestávka / szünet
13:20 – 15:00
Juraj Benko:

Podoby ľavicového radikalizmu na Slovensku 1918/19
A baloldali radikalizmus formái Szlovákiában 1918/19-ben

Simon Attila:

Csehszlovákia megalakulása és a felsőmagyarországi szociáldemokrácia
Vznik ČSR a sociálna demokracia na území Slovenska

Ondrej Ficeri:

Starý a nový svet: prípad košického hlavného policajného kapitána Josefa Kohouta
Régi és új világ – Jozef Kohout kassai rendőrfőkapitány

Szeghy–Gayer Veronika:

Régi és új világ – Blanár Béla kassai polgármester
Starý a nový svet: prípad košického mešťanostu Béla Blanára

Diskusia / Vita
15:00 – 15:20
Prestávka / Szünet

15:20 – 16:40
Alica Kurhajcová:

Zmeny režimu v Banskej Bystrici – reálne a symbolické prevzatie moci.
Államfordulat Besztercebányán – A szimbolikus és valóságos hatalomátvétel

Szűts István Gergely:

Az Akadémia emlékezete. Impériumváltás Selmecbányán
Akadémia v spomienkach. Pád impéria v Banskej Štiavnici

Gabriela Dudeková Kováčová:

Z Pozsonye Bratislava – zápas o mesto na hranici
Pozsonyból Bratislava – harc a határon fekvő városért

Gaucsík István:

“De hogy a valóságban mi történt?” A Pozsonyi I. Takarékbank üzleti stratégiái 1918 – 1926 között
“Čo sa ale reálne stalo?” Obchodné stratégie Bratislavskej I. sporivej banky medzi rokmi 1918 – 1926

16:40 – 17:10
Záverečná diskusia / Záróvita

17:10
Ukončenie konferencie / A konferencia befejezése

Na podujatí bude zabezpečený simultánny preklad.
A rendezvényen szinkrontolmácsolást biztosítottak.

További hasonló témájú videók