20 éves a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja

Michael Prosser-Schell: Wallfahrtsorte der Ungarndeutschen in Deutschland (A magyarországi németek búcsújáró helyei Németországban) • Elhangzott  „A népi vallásosság közép-európai kontextusban – 

Etnológiai és folklorisztikai aspektusok” című konferencia második napján. Német nyelvű előadás.
 

A magyarországi németek zarándoklatai a freiburgi Institut für Volkskunde der Deutshen des östlichen Europa, ezen belül Michael Prosser-Schell kutatásainak egyik leghangsúlyosabb pontját képezik.
A zarándoklatokkal és fogadalommal kapcsolatos több évtizede tartó kutatásai az 1984-ben Münchenben megjelent „Wallfahrt kennt keine Grenzen” című könyv recepciójából és az 1985-ben a Barcelona melletti montserrati zarándokhely meglátogatásából indult ki. Ezt 1996-tól különböző egyetemi órák és terepkutatások követték Regensburg an der Donauban, valamint egész Dél-Németországban, Svájcban, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Horvátország és Magyarország zarándokhelyein.
 
 
Michael Prosser-Schell
Michael Prosser-Schell

A komáromi Etnológiai Központ 20 évvel ezelőtt, a Fórum Kisebbségkutató Intézet részlegeként jött létre. Az évforduló alkalmat kínált arra, hogy az Etnológiai Központ kutatási prioritásainak egyik legfontosabbika, a népi vallásosság vizsgálatának időszerű kérdései megtárgyalásra kerüljenek. Az Etnológiai Központ és a Selye János Egyetem által szervezett nemzetközi konferenciára 2017. október 27–28-án, az egyetem Konferenciaközpontjában került sor. (PROGRAM)

Az előadásokat a feldolgozás sorrendjében tesszük közzé.

További hasonló témájú videók