180 éve született Vidróczki Márton

180 éve ezen a napon született Vidróczki Márton mátrai betyár. A hiedelem szerint nem fogta a golyó, kegyetlenül megbüntette ellenségeit, nagylelkűen meghálálta a segítséget. Csak a gazdagtól rabolt, a szegényt nem bántotta. Sok történet szól vakmerőségéről, féktelen természetéről, mulatozásairól. Félelemmel vegyes tisztelet övezte. Sírja Egerben, a Rókus temetőben van, kopjafa jelöli.

Furulya: Dinnyési Virág

A Vidrócki híres nyája… a Varsányi együttes lemezén

Kodály Zoltán: Mátrai képek. Debrecen zeneoktatásának 150. évfordulója alkalmából 2012. december 3-i koncert: az énekkar erre az alkalomra szerveződött a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola egykori és jelenlegi tanulóiból, akik egy próbával és egy főpróbával valósították ezt meg. Az énekkart Somos Csaba a Magyar Rádió Énekkarának vezető karnagya, iskolánk egykori tanítványa vezényli.

__________________

A betyárok idealizált, természetfeletti erővel, képességekkel felruházott alakja az európai folklór jellegzetes motívumkincsének is része. A néphit a társadalmi igazságtalanságok és a nemzeti elnyomás megszüntetését remélte tőlük. A szájhagyomány, a népköltészet, a népdalok és a ponyvairodalom számtalan történetet szőtt alakjuk köré. A betyármondák szórványosan az egész magyar nyelvterületen ismeretesek, leginkább mégis ott, ahol a betyárok valóban tevékenykedtek: a Dunántúlon, a Mátra vidékén, az Alföldön, a Tiszántúlon.

A „betyárkirályként” elhíresült Rózsa Sándor mellett Angyal Bandi, Zöld Marci, Savanyú Jóska, Sobri Jóska vagy éppen az 1837. november 12-én született Vidróczki Márton szintén országos hírű betyárnak számított. A nevéhez kapcsolódó énekes szájhagyomány – dalok, balladák és mondák – a betyárköltészet általános sztereotip formuláit követi. Életét, 1873-ban bekövetkezett halála körülményeit Kodály Zoltán Mátrai képek című művében idézte meg két dallal, A Vidroczki híres nyája és a Már Vidroczki emelgeti címűekkel. A Csernely község határában nyíló Betyárkút a szájhagyomány szerint róla kapta a nevét. Mátrakeresztes közelében és a Bükkben is található egy-egy Vidróczki-barlang, utóbbi első kutatója 1942-ben Kadiæ Ottokár volt.

___________________

Adalék: Vidróczki Márton emlékének, a betyárvirtusnak, s a mai világ ellentmondásainak üzenve, 2017. november 12-én ünnepélyesen felavatták a betyár szobrát a Medves alatt, az egyházasbásti Pogányvár fogadó előtt.

Program:

15:00 szoboravató tárogatószóval
16:00 Vidróczki a Medves alatt – Farkas Ottó gyűjtései Vidróczkiról
17:00 táncház a Folk LC kíséretében