100 éve született Szabó Magda

Szabó Magda (1917–2007) • 1917. október 5-én született Debrecenben, 2007. november 19-én hunyt el Kerepesen. Érettségi vizsgáját 1935-ben tette le Debrecenben, 1940-ben a debreceni egyetemen szerzett latin–magyar szakos tanári és bölcsészdoktori diplomát.

Ugyanebben az évben kezdett el tanítani is: két évig szülővárosában, majd három évig Hódmezővásárhelyen dolgozott. 1945-től a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium munkatársa 1949-ben történt elbocsátásáig.

Szabó Magda Kossuth-díjas író portréiból nyílt kiállítás Sárospatakon 2010-ben, erről így számolt be a Zemplén Televízió:

Az irodalom szinte minden területén kipróbálta tehetségét, indulásakor verseskötetekkel jelentkezett, később regényeivel vált híressé, s színpadi művei is sikereket arattak.

1947-ben házasságot kötött Szobotka Tibor (1913–1982) íróval. Ennek emlékeit Megmaradt Szobotkának (1983) című könyvében írja meg. Ebben az időszakban írja meg első versesköteteit, majd 1949-től a kényszerű hallgatás időszaka következik: 1958-ig nem publikálhat, az ebben az időszakban alkotott műveit csak később adják ki. Ekkortól datálható áttérése a regényírásra.

Az 1958-as Freskó és az 1959-ben megjelent Az őz című regényei hozzák meg számára a szélesebb körű ismertséget. 1959-től szabadfoglalkozású író. Sorra követik egymást művei, melyekben a lélektani regények hagyományait is hasznosítva formálja meg jellegzetes alakjait. Önéletrajzi ihletésű munkái az Ókút (1970), valamint a Régimódi történet (1971), melyekből nemcsak az alkotásban szemléletét formáló gyermekkori hatásokról kaphatunk képet, hanem érzékletesen, kordokumentumként is hitelesen számol be a korabeli Debrecen múltjáról és mindennapjairól is.

1985-től öt éven át a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka és zsinati világi alelnöke. 1993-ban a Debreceni Református Teológiai Akadémia díszdoktorává, 2001-ben a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktorává avatták. 2003-ban elnyerte a Femina francia irodalmi díjat Az ajtó című regényért. Az Európai Tudományos Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja volt, Debrecen városának díszpolgára.

Szabó Magda-centenárium a Platán könyvtárban • ÓBUDA MÉDIA

Fontosabb díjak, elismerések:

 • 1949 – Baumgarten-díj (visszavonva)
 • 1959, 1972 – József Attila-díj
 • 1977 – Debrecen díszpolgára
 • 1978 – Kossuth-díj
 • 1982 – SZOT-díj
 • 1983 – Pro Urbe Budapest-díj
 • 1987 – Csokonai-díj
 • 1992 – a Getz Corporation díja
 • 1996 – Déry Tibor-jutalom
 • 1998 – Szép Ernő-jutalom
 • 2000 – Nemes Nagy Ágnes-díj
 • 2001 – Corvin-lánc
 • 2003 – Femina-díj
 • 2003 – Prima Primissima-díj
 • 2003 – Gundel Művészeti Díj
 • 2006 – Budapest díszpolgára
 • 2007 – a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje (polgári tagozat)
 • 2007 – Hazám-díj

Az életrajzot Kabdebó Lóránt írta. (Forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum)

Szabó Magda: A muranói hattyú • hangoskönyv; részlet (A nyár tanúi) Molnár Piroska előadásában (Kossuth-Mojzer Kiadó) • www.hangoskonyvklub.hu

 

 

 

 

 

További hasonló témájú videók