Karinthy Frigyes (1887–1938)

130 esztendeje született Karinthy Frigyes (1887–1938). Egész irodalmunkban ő a leghíresebb, legnépszerűbb, a legtöbbször olvasott, idézett, emlegetett humorista – holott tulajdonképpen filozófus volt. Egy izgatott, minden iránt érdeklődő filozófus, a XVIII. század felvilágosodásának legkövetkezetesebb és legtudatosabb utóda, a század tudományos igényű humanizmusának képviselője, aki bölcseleti életművet nem hagyott maga után, hanem kitűnő regényekben, gyönyörű novellákban, de nemegyszer mulatságos humoreszkekben fejezte ki különféle nézeteit és életfilozófiáját.

Karinthy Frigyes: Megmagyarázom a bizonyítványomat
A Kazán István Kamaraszínház színészképző stúdiójának év végi nyilvános vizsgája a Fészek Művészklubban, 2014. június 8.
Közreműködik: Dombrádi Alina, Vég András,
Rendező-tanár: Kriszt László
Vágó és Operatőr: Kárer László

___________________

A kor talán legeredetibb, legmeglepőbb témavilágú regényírója és novellistája, aki legszebb szépirodalmi műveit versekben írta meg. Egy nagy költő, a Nyugat nagyjaival egyenrangú költő, aki egész életében mindössze két vékonyka kötet költeményt írt, de annál több versparódiával jellemezte írótársait és az irodalomtörténetet. Ennyi talán elegendő is ahhoz, hogy tudomásul vegyük Karinthy Frigyes szabálytalan lángelméjét.

Mindmáig ő a legtöbbet olvasott magyar írók egyike.