135 éve halt meg Charles Darwin

Charles DarwinCharles Robert Darwin angol természettudós, a természetes kiválasztódás elméletének megalkotója. Darwin a maga idejében még sok dolgot nem tudott kellően megmagyarázni, de a támadások  nem feltétlenül emiatt érték.

Darwin az HMS Beagle természetbúváraként kiterjedt kutatásokat folytatott az Föld és az élővilág mélyebb megismerésének igényével. Bár a hajóútról 1836-ban visszatért, elméletét ekkor még nem dolgozta ki. Első, publikálatlan vázlatát 1844-ben írta, ez a mű 230 oldalt tett ki. Ekkor azonban Darwin még nem érezte elég kidolgozottnak az elméletet, és tartott attól, hogy megjelenését közfelháborodás övezi majd. A könyv végleges formáját több, mint egy évtizednyi munka után érte el. A kiadásra ekkor is elsősorban azért szánta el magát, mert időközben Alfred Russel Wallace tőle függetlenül is kidolgozta ugyanazt az elméletet, bár Wallace jóval tömörebben, kisebb részletességgel tette. Darwin korábban kezdődött gyomorbetegsége ebben az időben felerősödött, és attól tartott, hogy meghal, mielőtt publikálni tudná a teljes művet. Így 400 angol fontot (akkoriban nagy pénz volt) különített el arra a célra, hogy publikálják a könyvét, ha esetleg meghalna. A teljes mű végül 1859. november 24-én jelent meg először nyomtatásban, John Murray kiadásában, On The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (A fajok természetes kiválasztással való eredete, avagy a sikeres fajok fennmaradása a létért folyó küzdelemben) címen.

Bár a mű tudományos körökben igen hamar elismertté vált, számos keresztény felekezet azonban eretnekségnek tartotta a természetes kiválogatódás gondolatát. Az Anglikán Közösség hevesen elutasította fő művét, a Fajok eredetét. Ugyan mintegy kétszáz évvel Darwin születése után, 2008. szeptember 14-én kelt nyilatkozatában ezért bocsánatot kért tőle az egyház, amiért „félreértette” a fajok eredetéről szóló művét…

______________________
1831-ben egy fiatal amatőr tudós, Charles Darwin felszállt Őfelsége hajója, a Beagle fedélzetére, és hosszú, öt évig tartó tudományos felfedező útra indult. Ez a lebilincselő dokumentumfilm végigköveti Darwin útját, és közben megvizsgálja azokat a helyszíneket és felfedezéseket, amelyek az evolúciós elmélet megalkotásában fontos szerepet játszottak. Hiteles, korabeli beszámolók keverednek és tudományos vizsgálatokkal, valamint a Darwin életében fontos történelmi helyekkel, köztük a gyermekkor helyszínével, Shrewsbury-vel, a cambridge-i Christ’s College iskolával, és kenti otthonával, ahol élt és műveit írta. (2009)

____________________________
Darwin élete és elmélete gyerekeknek – magyar felirattal:

____________________________
Egy kis angol nyelvű ráadás kicsiknek és nagyoknak:

 

 

További hasonló témájú videók