A kétnyelvűség Szlovákiában 1918-tól napjainkig

Andrej Kiska köztársasági elnök Csehszlovákia megalakulására emlékeztető tábla előtt rója le tiszteletétA vizuális kisebbségi nyelvhasználat dél-szlovákiai történetét bemutató A kétnyelvűség Szlovákiában 1918-tól napjainkig” című kiállítást a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának diószegi konferenciáján nyitották meg 2011. december 10-én.

Ezzel a (ma már archív) felvétellel emlékezünk Csehszlovákia megalapítására, amely a mai naphoz kötődik.

Csehszlovákia megalakulása •„A cseh-szlovák állam tervét sokáig csak egy szűk réteg támogatta, mivel ez ellentmondott a cseh politika addigi meghatározó elképzelésének, a történelmi határokra épülő cseh állam eszméjének. Propagálója az emigrációban élő cseh politikus, Tomáš Garrigue Masaryk volt, aki a szintén cseh Edvard Benešsel és a szlovák Milan Rastislav Štefánikkal együtt 1916-ban Párizsban létrehozta a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot (CSNT). A CSNT célja a nyugati hatalmak támogatásának megszerzése volt, amelynek érdekében Franciaországban, Olaszországban és Oroszországban az antanthatalmak oldalán harcoló csehszlovák légiókat szerveztek. A csehszlovák állam terve 1918 nyarán kapott realitást, amikor a nyugati hatalmak korábbi háborús céljaikat felülbírálva elfogadták a Monarchia feldarabolásának tervét. Ezt követően szövetségesüknek ismerték el az emigráns kormányként működő Csehszlovák Nemzeti Tanácsot. A külföldi események hatására a korábban a Mo.-on belüli autonómiát szorgalmazó szlovák politika is az önálló Csehszl. terve mellé állt. A Monarchia háborús kapitulációjának hírére a prágai Csehszlovák Nemzeti Bizottság 1918. okt. 28-án bejelentette Csehszlovákia megalakulását, s kiadta a csehszlovák állam első törvényét.” (Szlovákiai Magyar Adatbank)

Fotó forrása: Andrej Kiska köztársasági elnök FB-oldala

További hasonló témájú videók