Ferge Zsuzsa 85 éves

Ferge Zsuzsa -Fotó: Szabó Gábor / Origo85 éves Ferge Zsuzsa Széchenyi-díjas magyar szociológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A szegénység, a kirekesztés és a társadalmi rétegződés szociológiai aspektusának jelentős kutatója.

2006-tól az MTA Gyermekszegénység Elleni Programiroda vezetője.
FERGE ZSUZSA: Társadalmi viszonyok és egyenlőtlenségek a XX-XXI. századi Magyarországon

A Politikatörténeti Alapítvány és Intézet videója, 2013. Ferge Zsuzsa előadása 2013. január 17-én hangzott el a Politikatörténeti Intézetben, a sorozat második eseményként. A Politikatörténeti Intézet 2013-ban előadássorozatot indított a legújabb kori történelem fő kérdéseiről. A modern kori folyamatokat nem időrendileg, hanem tematikusan tárgyaló sorozat havi egy-egy előadásból állt.

Ferge Zsuzsa főbb kutatási és oktatási területei: a társadalmi struktúra, rétegződés; társadalmi újratermelés; társadalmi egyenlőtlenségek; társadalmi integráció; a társadalom- és szociálpolitika története, működése.

A szegénység, a depriváció, a marginalizálódás és a kirekesztés területével is foglalkozik. A 2000-es években végzett kutatásai elsősorban a gyermekszegénységgel kapcsolatosak. Jelentős eredményeket ért el a civilizációs folyamat és társadalom (illetve az állam) beavatkozási lehetőségeinek, korlátainak és kudarcainak elemzésében. Társadalomrétegződési kutatásai a gyermekszegénység és a szegregáció területén úttörőnek számítottak. A magyarországi szociálismunkás- és szociálpolitikus-képzés egyik bevezetője.

Több mint háromszáz tudományos publikáció szerzője vagy társszerzője. Jelentős publicisztikai munkássága is, több napilapban, illetve hetilapban jelentetett meg szociálpolitikai témájú írásokat. Munkáit elsősorban magyar nyelven adja közre, de több publikációja jelent meg angolul is.

Kiemelt fotó: Szabó Gábor / Origo

Ferge Zsuzsa: A magyarországi szegénységről.

További hasonló témájú videók