Iszaszeg emlékezete (1849. április 6.)

Az isaszegi csataA Történelmi Animációs Egyesület és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum együttműködésének gyümölcse az isaszegi csata animációs film, amely a Piski csata című film nyomdokait követi. Az alkotók a Napoleon Total Warlátványvilágát használták alapul, és elkészítették az 1848–49-es magyar szabadságharc másik fordulópontját, a dicsőséges tavaszi hadjárat döntő csatáját.
1849. április 6-án Isaszegnél a magyar sereg döntő csapást mért Windisch-Grätz és Franz von Schlik tábornokok seregére. A császári sereg kénytelen volt kiüríteni a Duna-Tisza közét, majd három újabb vereség az ország elhagyására kényszerítette. Bem József erdélyi hadjáratával párhuzamosan nyár elejére az egész országot visszafoglalta a honvéd sereg.

A 2012-ben készült animációhoz rengeteg új grafikus elem született, új magyar ezredek egyenruhái, és a teljes tábornoki kar, akik neve jól cseng mindannyiunk számára: Görgey Artúr, Aulich Lajos, Klapka György és Damjanich János; ez utóbbi az animációban jól felismerhető testes alkatáról. A piski csata animációjától eltérően ebben a dokumentumfilmben bőven alkalmaztak egyéb szemléltető eszközöket is, a már megszokott térképes animációkon kívül. Megtudhatjuk belőle, hogyan nézett ki a korabeli hadseregszervezet, megismerjük a szemben álló felek hadseregeit, fegyverzetét.

Az alkotók igyekeztek teljesebb stratégiai háttérbe ágyazni az eseményt, így a térképes animációk a szabadságharc kezdetétől mesélik el a hadműveleteket és haditerveket. A piski csatával így forrhat egyetlen háborús csúcsponttá az esemény. Az isaszegi festői lankákon megörökített dráma hitelességét megint a neves hadtörténész, Csikány Tamás garantálja a nézőközönségnek. 

Baltavári Tamás • MANDA

Az isaszegi csata imitációja 2015-ből.