A pedagógusjogok világnapja

Pedagógusjogok világnapjaMa van a pedagógusjogok világnapja annak emlékére, hogy az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 1966-ban e napon fogadta el a pedagógusok jogairól szóló határozatot, amely tartalmazza

a pedagógusok megbecsülésének szükségességét, előírja az ingyenes továbbképzést, s kimondja, hogy a pedagógusok jövedelmezése nem maradhat el az egyenértékű képesítést követelő más foglalkozásúak bérezésétől.
Egy pedagógus portréjával emlékezünk meg a csehszlovákiai magyar pedagógusok áldozatos munkájáról, amellyel 65 éve újjáindították az oktatást, felépítették a pedagógusképzést. Szeberényi Zoltán munkásságát Kovács László nyugalmazott pedagógus, történész, író méltatja a Szlovákiai Magyar Írók Társasága életjubileumukat ünneplő tagjainak köszöntése alkalmából. Bevezetőt mond Nagy Erika, a SZMÍT titkára. (2015 júliusa)

_________________________

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Koordinációs Bizottságának nyilatkozata a Magyar Pedagógiai Módszertani Intézet létrehozása ügyében (2011)

„A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala támogatja a Selye János Egyetem, a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, a Selye Egyetem Comenius Pedagógiai Intézete és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által a szlovákiai magyar közoktatás szakmai háttérintézmény-rendszerének megerősítése céljából kezdeményezett Magyar Pedagógiai Módszertani Intézet megalakítását. Felkéri ezért Eugen Jurzyca oktatásügyi minisztert, Rudolf Chmel emberjogi és kisebbségügyi kormányalelnököt és hivatalát, valamint a kormánykoalíciót, illetve a Most–Híd pártot és annak parlamenti képviselőit, hogy tegyenek további lépéseket az önálló, az állami hálózathoz illeszkedő, teljes szervezettségű, országos hatáskörrel és komáromi székhellyel működő Magyar Pedagógiai Módszertani Intézet létrehozására. A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma háttérintézményeiben, az egymástól elkülönülő néhány munkatárs számának bővítésére szükség van, de ez a megoldás nem helyettesítheti a tantárgyak specifikus tartalmi és módszertani megoldásait igénylő, a kétnyelvű pedagógiai dokumentáció többletterheivel, a tankönyvellátás gondjaival, az oktatás nyelvén folyó pedagógus-továbbképzési rendszer megoldatlanságával sújtott szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák segítését szolgáló szakmai, továbbképzési és kutatási feladatokat ellátó intézményt. Az évek óta húzódó problémák kezelése jótékony hatást gyakorolhat a magyar tanítási nyelvű oktatási intézmények működésére, a pedagógusok eredményes munkájára, és befolyással lehet ezen iskolák jelentős diáklétszám-csökkenésének mérséklésére is. 2011. január 20.

További hasonló témájú videók