Bemutatkozik a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola

Kodály Zoltán AlapiskolaAki nem tudta beíratni gyermekét a héten, annak számára adott a lehetőség, hogy január 28-tól 31-ig, valamint február 4-től 7-ig naponta 13.00-tól 16.30-ig megtegye.

  • „Az egykori Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Nemzeti Iskola 1950. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. Intézményünk akkor 7 pedagógussal és 228 tanulóval kezdte meg működését – természetesen nem a jelenlegi épületben. Iskolánknak ma otthont adó épületet 1963-ban vehették birtokukba a tanulók. 
  • Iskolánk életében jelentős esemény volt a rendszerváltás, amely új szemléletet, értékrendet hozott az oktatásba. Az új módszereket elsősorban a magyarországi oktatási szemlélet tanulmányozása és alkalmazása jelentette. Pedagógusaink számos szakmai napon, nyári egyetemen, bemutató órán vettek részt.
  • 1991 szeptemberében indítottuk útjára az első ének-zene tagozatos osztályunkat. Ennek folyományaként 2002. június 21-én felvettük Kodály Zoltán neves zenepedagógus és zeneszerző nevét. A kor kívánalmait meghallva az évek folytán nyitottunk még matematika, nyelvi és sport tagozatos osztályokat, az adott évfolyam igényeit és képességeit figyelembe véve.
  • Az alsó tagozaton hét évvel ezelőtt bevezettük a Napsugár – iskolaotthonos programot. A módszer és a program alapja a magyar nyelv, a szlovák nyelv és a matematika differenciált oktatása. A gyerekek egész nap iskolában vannak, az órák elrendezése rugalmas, a főtantárgyak délelőtt, a nevelési tárgyak délután zajlanak. A délelőtti munka jellemzője, hogy az egyes órák közt elegendő idő jut a tananyag begyakorlására.
  • A felső tagozat szakosított osztályaiban kiemelt szerepe van a tehetséggondozásnak. A matematika és a nyelvi osztályok tanulói rendszeres és sikeres résztvevői a tanulmányi versenyeknek, a sportra szakosodott tanulók pedig szép eredményeket érnek el az országos szintű sportversenyeken és bajnokságokon.
  • Iskolánk 2009-től regisztrált Tehetségpontként, 2011 februárjától Akkreditált Tehetségpontként, 2013 szeptemberétől pedig Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működik a képzőművészeti oktatás területén. A tehetségpont segít abban, hogy a fiatalok segítséget kapjanak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához.
  • Végső összegzésként elmondhatjuk, hogy az elődeink által megkezdett oktatást igyekszünk az adott színvonalon folytatni.”
  • Az iskola hivatalos oldaláról

További hasonló témájú videók