Az archívumból: Volt egyszer egy forradalom

Dunaszerdahely 1989Utcák, terek teltek meg napról napra több emberrel. Volt, aki kíváncsiságból, volt, aki változást várva állt be a növekvő tömegbe. Volt, aki félt kimenni, s csak suttogva kérdezgette: Mi történik? Mi lesz ebből? Egyszerre a forradalom eufóriájában izzott a lét, ragyogtak a szemek, egymás tekintetébe kapaszkodtak az emberek, mosolyogva, boldogan, akár a szerelmesek: itt van végre a szabadság, a rend, a szellem…

volt egyszer egy forradalomSomorján 2012 novemberében 1989. november 17-ére és a bársonyos forradalomra emlékeztek az egykori résztvevők a Híd vendégeiként. Az egyórás beszélgetést Bródy János koncertje zárta.

Fotó: Dunaszerdahely 1989. november 26.

A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok (1989–1992)
Kto bol kto počas Nežnej…

Ján Budaj írja a 25. évforduló alkalmából:
„Pre všetkých, čo si kladú otázku, prečo sa v dnešný deň okrem iného na november aj nadáva, si dovolím pripomenúť pár vecí, čo často pri tom nadávaní strácame zo zreteľa: v novembri 89 na Slovensku zápas o nastolenie slobody neviedol nejaký krúžok “protagonistov”, ani ktosi v čiapke Budajke. Viedlo ho politické hnutie VPN, ktoré som mal česť spoluzakladať a potom aj viesť. Bolo prvým politickým subjektom, ktorý u nás vznikol ako protiváha systému ovládaného komunistami. Autoritu v ňom mali dlhoroční odporcovia režimu, najmä disidenti, ochranári a režimom prenasledovaní umelci. Do čias, kým som hnutie viedol, svojich stúpencov ani svoj program nezradilo. Mali sme 4 ciele: aby sa nastolili občianske a ľudské práva, aby komunisti nemali monopol na riadenie štátu, aby sa dovŕšilo partnerstvo vo federácii a aby si občania vybrali zástupcov v slobodných parlamentných voľbách. Nimi skončil čas revolúcie. Štát začali riadiť vedenia politických strán. Boli to, a sú to aj dnes konkrétne politické strany, ktoré už viac ako dve desaťročia realizujú komplexnú transformáciu krajiny. Oni realizovali aj odštátnenie väčšiny majetku štátu, vytvorili nové zákony, zodpovedajú za služby štátu. Je hlúposť tvrdiť, že všetci noví politici či všetci transformovaní bývalí komunisti sú grázli a zlodeji. To nie sú. Ale vytvorili systém, ktorý takých posilňuje a tých, čo nekradnú ale slúžia verejnosti oslabuje, či doslova vyháňa. Strany na Slovensku rozhodovali a rozhodujú o všetkom. Žiadnych disidentov ani revolucionárov z novembra 89 pri tom mať nechceli a nechcú. Tých si pozývali nanajvýš na revolučné výročia, aby ich politiku – ak im na také pozvanie prikývli – legitimizovali poukázaním na hodnoty novembra. VPN – politické hnutie, ktorým sa u nás politická sloboda začala – dnešným straníkom podnes tak kole oči, že jeho pamiatku sa snažia celkom udusiť a znevážiť. Pravda o našej mizérií je táto : slovenské politické strany často pracujú zle, a ani nemajú záujem získavať kvalitných odborníkov. Navyše sa ich podnikateľské zázemia naučili kradnúť a plytvať verejným majetkom. No to všetko bez zodpovednosti. Účet platil a platí občan. Príjmy strán rástli, osobné majetky politických funkcionárov sa násobili. Aj tých, čo porušovali zákony , nikomu z nečestných politikov sa u nás nič nestalo. K “neznesiteľnej ľahkosti bytia” nepoctivých politikov na Slovensku napokon patrí ešte aj to, s čím som tento status začal : že každý rok v novembri môžu spoza pece sledovať, ako občianstvo narieka nad nežnou revolúciou, a úporne pátra po tom, kde sa stala chyba … a či vôbec mali chcieť slobodu?”

További hasonló témájú videók