DunArt.com2 – Gibbó filmje

DunArt.com2 - Gibbó filmjeKiss Gábor Gibbó filmjét szeptember 9-én mutatták be a DunArt.com2 művésztelep kiállításának megnyitóján a somorjai református templomban.

 https://vimeo.com/49151672

(Folytatjuk!)

 

DunArt.com2

„A DunArt.com nemzetközi szimpózium második alkalommal kerül megrendezésre, Somorja városában. Elnevezése a Duna és a kommunikáció szavak rövidítéséből ered. A Duna folyó a világ legnemzetközibb folyója. E térség évszázadokra visszanyúló közös múltja, kulturális öröksége, különböző nemzetiségű népei befolyásolják a napjainkban is sokat kutatott és több szinten értelmezett identitásformákkal kapcsolatos kérdéseket. A művészet a saját lehetőségein keresztül tesz fel kérdéseket és kutatja a válaszokat.

A szimpózium célja olyan kapcsolatok létrehozása, melyek szorgalmazza az eminens hazai és külföldi művészek találkozását, egymásra találását, együtt gondolkodását a tolerancia jegyében. Így a határok és korlátok megszűnnek alkotók és a közönség között, a művészeti műfajok által és között. A rendezvény lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a társadalmi problémák, identitással kapcsolatos kulturális kérdések egy szélesebb, kreatív közös alkotás során kerüljenek megvitatásra.

A 2012-es év DUNART.com szimpózium második találkozójának címe: LÉLEKMÉRLEG

Célja és koncepciója:
Az ember önmagában nyitott a lelki értékek iránt. Személyiségének is ez a forrása, és ezekből táplálkozva alkotja az őt körülvevő világot. Minden szavával és tettével megalkotja, létrehozza a maga lelkének gyümölcseit. Korunk egyik nagy kihívása, hogy az emberi lélek által hordozott erőt megfelelő módon megfogalmazza és kifejezésre juttassa a művészet eszközeivel, által. Szükségét érezzük annak, hogy a lélek értékeit, gyümölcseit, mint szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás stb., mint az ember személyiségének táplálékát, forrását újrafogalmazzuk kortárs művészet eszközeinek segítségével. Ezáltal szeretnénk azt a felelősséget felvállalni, hogy a képzőművészet által építő, erősítő, gyógyító hatással legyünk társadalmunkra.

A Lélekmérleg mottó által pontosan ezt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a belső-, lelki mérlegelésre egyre nagyobb hangsúlyt helyezzen a modern ember.”

(Visited 29 times, 1 visits today)

További hasonló témájú videók