Flórián-napi szentmise-összeállítás Bősről

Flórián-napi szentmiseösszeállítás BősrőlEz a rövid szentmiseösszeállítás a május 6-i bősi Flórián-napi ünnepségen készült, amely a koszorúzás után szabadtéri szentmisével folytatódott. A megjelenteket Albán József helyi plébános, majd a tűzoltók nevében Demián István mérnök üdvözölte. Szentbeszédet dr. Herdics György apát, dunaszerdahelyi esperes mondott. A szentmise a pápai- és a magyar Himnusszal végződött.

Bodó Imre, Baka

További hasonló témájú videók