Adatlap – TUDÓSÍTÓK KERESTETNEK!

Mivel nem tudunk mindenhol ott lenni, várjuk az Önök tudósításait. A TELEVÍZIÓ nagy örömmel teszi közzé hazai vonatkozású eseményekről készített beszámolóikat. A videó készülhet fényképezőgéppel, vagy akár mobiltelefonnal is.

Rövid filmes beszámolóikat küldhetik interneten, postán CD-re vagy DVD re írva, memóriakártyán (ezt, ha felbélyegzett válaszborítékot is mellékelnek, visszaküldjük!).

ADATLAP a videókhoz, tudósításokhoz

Az esemény helyszíne, időpontja:

Az esemény rövid leírása (rendezők, fellépők, résztvevők, az esemény jelentősége, évfolyama stb.):

A készítő(k) neve, lakcíme, elérhetősége:

 

Nyilatkozat a szerzői jogokról:

Alulírott felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közvetítés céljából a TELEVÍZIÓ számára átadott mozgókép-anyag jogtulajdonával (a 618/2003 Zb., szerzői jogokról szóló törvény értelmében) egyedül én rendelkezem, a benne közölt adatok helyességéről meggyőződtem. A téves adatszolgáltatás által a médiának okozott lehetséges kárért felelősséget vállalok. Tudomásul veszem, hogy a TELEVÍZIÓ nem tud honoráriumot fizetni a beküldött anyagokért.

Autor príspevku udeľuje licenciu vysieľateľovi podľa zákona č. 618/2003 Zb. (Autorský zákon) na použitie diela v internetovej médii TELEVÍZIÓ. Autor vyhlasuje, že práva, ktoré prenáša podľa tejto zmluvy, patria mu bez akéhokoľvek obmedzenia a že ručí za škodu, ktorá by vznikla vysieľateľovi z nesprávnosti tohto vyhlásenia. Autor je zodpovedný za pôvodnosť diela a nepôvodné časti je povinný vyznačiť v diele. Autor berie na vedomie, že dielo postúpi vysieľateľovi bez nároku na honorár.