ÖRÖKLÉT: Varga Frigyes

2023. december 9-én, életének 87. évében elhunyt id. Varga Frigyes, nyugalmazott pedagógus, iskolaigazgató, Ekecs község díszpolgára, az énekkar egykori vezetője, számos kiadvány írója, szerkesztője, az SZMPSZ egyik alapítója, hosszú időn keresztül aktív, lelkiismeretes, elkötelezett elnökségi tagja, a deáki, nagymegyeri nyári egyetemek fáradhatatlan szervezője, a Felvidéki Magyar Pedagógusdíj kitüntetettje. A 2019. évi Pro Urbe Nagymegyer Díj […]