Kármán József (1769–1795)

250 éve született Losoncon Kármán József író, ügyvéd. Tollából „1794-ben megszületett az európai mértékkel mérhető magyar pszichológiai regény” – a Fanni hagyományai.

A külföldi hatások mellett a történet a régi magyar felfogást is tükrözi. A zsarnok természetű apa tipikusan XVIII. századi magyar: a nőtől nem szerelmet kíván, hanem engedelmességet, alázatosságot. Fanni teljesen átadja magát a szerelem érzésének és ezzel beleütközik a korabeli társadalom formáiba és nézeteibe, melyek szerint „a leányban a legelső virtus a szemérmetesség”. Fanni szerelme ennek a felfogásnak esik áldozatául.

Hősnője hervadását meleg színekkel festette meg az író. Érdeme a gazdag és finom lélekrajz, ebből a szempontból a regény kiemelkedik kora hazai elbeszélő művei közül, és a megelőző századok szépprózai irodalmában sincs párja. „A Fanni által a preromantikus befeléfordulás hivatalosan bevonul mihozzánk. A költészet legfőbb tárgya most már maga a lélek, önmagáért.”

A mű egyik legnagyobb jelentősége stílusában rejlik. Kármán József a maga korában mestere volt a szépen hangzó mondatoknak, ritka választékossággal írt, stílusát meglepő hajlékonysággal alkalmazta elbeszélésének hangulatához. Természetfestő részletei meghatóak, harmonikus vagy zord tájképei az érzelmi élet, a belső világ ábrázolását szolgálják.

Debreceni Csokonai Színház, 1993. A Fanni hagyományai Szabó Magda drámafeldolgozásában:

Kapcsolódó:

Kármán József hagyományai

Idehaza a losonci Kármán József Színház viseli a nevét, amely 30 éve, 1989. március 6-án alakult:

További hasonló témájú videók